Auteur: admin

Pastoor Borghols overleden

Pastoor Borghols

Op dinsdag 7 mei 2019 is plotseling Harry Borghols overleden. Pastoor Borghols was tussen 1995 en 2006 pastoor van de parochies Christus Koning en H. Liduina te Rotterdam. In 2003 werd hij benoemd tot moderator en lid van het pastoraal team van de nieuwe parochie De Vier Evangelisten te Rotterdam. Deze parochie ging later op […]

Jubileum Gerda Martens 12,5 jaar pastoraal medewerker

Op zondag vierde Gerda Martens haar twaalfeneenhalf-jarig jubileum als pastoraal werker. Ze ging voor in de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand-kerk in Overschie. Voor die gelegenheid verviel de gebruikelijke zondagse viering in Schiebroek. In de viering zaten dan ook veel mensen vanuit Hillegersberg en Schiebroek. Gerda Martens ging tijdens de viering in op haar […]

De weg van Onze Heer in 14 kruiswegstaties

Al in de veertiende eeuw pelgrimeerden christenen  naar de plaatsen waar Jezus’ lijden zich had afgespeeld. De plaatsen werden gemarkeerd met stenen en inscripties. De devotie van de kruisweg kwam in de verdere middeleeuwen tot verdere bloei. Na de terugkeer uit het heilig land maakten pelgrims soms in hun eigen regio een gebedsplek om Jezus’ […]

Goede Vrijdag: Kruisweg over begraafplaats Laurentius

Op Goede Vrijdag herdenken wij het moment dat Jezus stierf. De laatste uren voor zijn dood worden verbeeld in de kruiswegstaties. In de Kruisweg van Christus kan ieder de spiegel zien van zijn eigen leven of dat van een dierbare overledene, met vallen en opstaan, met momenten van verlies en verdriet. Verdeeld over de RK […]

Pasen 2019: het lijden en de opstanding van Christus

Met Pasen staan we stil bij de lijdensweg die Onze Heer heeft afgelegd, maar ook Zijn Verrijzenis. In de goede week, die loopt van Palmzondag tot en met de Paasdagen, zijn er veel vieringen in de kerken van onze Parochie. Dat begint al op Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. […]

Vastenactie 2019: vrouwen en watermanagement in Masasi

Dit jaar steunt Vastenactie verschillende projecten die schoon water dichterbij mensen moeten brengen. De parochies van Rotterdam Rechter Maasoever gaan de mensen in Masisi in Congo steunen bij hun actie om latrines te bouwen en de watervoorziening te verbeteren. U kunt vanaf Aswoensdag t/m Pasen uw financiële bijdrage leveren in de extra collectes aan het eind van de vieringen in het weekend of door overmaking van uw gift op rekeningnummer NL27 INGB 0003901456 tnv Par.Missie Comité, Rotterdam.

Kerkbijdrage maart later geincasseerd

Zoals een aantal parochianen wellicht is opgevallen, is de kerkbijdrage voor de maand maart nog niet geïncasseerd.
Vanwege de overdracht aan een nieuwe administrateur en het inregelen van bevoegdheden bij onze bank loopt deze incasso wat vertraging op. Zoals het er nu uitziet zal dit pas eind april geregeld zijn. Wij zullen dan de kerkbijdragen voor maart en april gaan incasseren.

Parochiecentrum fungeert als stembureau

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook de Piet Roest-zaal van het parochiecentrum van de Bernadette fungeert deze keer als stembureau. Zo wordt het wijkbewoners makkelijk gemaakt om hun stemmen uit te brengen. Het parochiecentrum is bereikbaar vanaf de Wilgenplaslaan. Dit zal met een extra bord worden aangegeven. […]

Volgende pagina » « Vorige pagina