Bezinning voor ouders

“Geloof in je kind” – voor ouders van kinderen en jongeren

(Er is nog geen nieuwe datum bekend voor deze bijeenkomst. Zodra deze gespreksavond wordt gehouden vindt u hierover bericht op onze website.)

Het thema van deze gespreksavond is: ‘Hoe geven we het geloof door aan onze kinderen en jongeren?’ We mogen ontdekken dat het hart van ons christelijk geloof relationeel is. Vanuit onze persoonlijke ontmoeting met Jezus, groeit het verlangen om dit te delen met anderen. Want goed nieuws kun je niet voor jezelf houden, je wilt het delen met anderen!

Wellicht loopt u, als ouder, ook rond met vragen. Moeten we het geloof nog wel door willen geven? En zo ja, waarom dan, en hoe doen we dat dan?