Bezinning voor ouders

 

“Geloof in je kind” – voor ouders van kinderen en jongeren

 

Op maandag 22 november bent u, als ouders van kinderen en jongeren van harte welkom om 20.00 uur in de OASE.

Het thema van deze gespreksavond is: ‘Hoe geven we het geloof door aan onze kinderen en jongeren?’ We mogen ontdekken dat het hart van ons christelijk geloof relationeel is. Vanuit onze persoonlijke ontmoeting met Jezus, groeit het verlangen om dit te delen met anderen. Want goed nieuws kun je niet voor jezelf houden, je wilt het delen met anderen!

Wellicht loopt u, als ouder, ook rond met vragen. Moeten we het geloof nog wel door willen geven? En zo ja, waarom dan, en hoe doen we dat dan?

Parochiecentrum Verrijzeniskerk, Wilgenplaslaan 190

Namens de werkgroep,

Pastor Ton Halin en pastor Gerda Martens