Bezinningsprogramma

Elk jaar wordt u vanuit onze parochie en in samenwerking met de parochies in de Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever een bezinningsprogramma aangeboden.

 

Bezinningsaanbod voor het seizoen 2017 – 2018

Voor het seizoen 2017 – 2018 is een gevarieerd programma van bezinnings- en gespreksbijeenkomsten samengesteld. U vindt dit in de brochure Catechese en activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Bijbelclub

Eén keer per maand op vrijdagmorgen, na de viering van 9.00 uur, lezen we samen het Evangelie van deze dag na. We bespreken de tekst en verdiepen ons er verder in. U bent van harte welkom en de pastorie van de OLV Altijddurende Bijstand, Baumannlaan 169.

 

Verder pelgrimeren 2017 – 2018

In ons leven zijn we onderweg, ontmoeten we medemensen, komen we in onverwachte situaties, raken we met elkaar in gesprek, over ons leven, over ons geloven, laten we ons raken door God, worden we stil.

We gaan ook dit jaar weer met elkaar op weg;

een unieke reis en verdieping in ons katholieke geloof

Ook u bent van harte welkom in deze groep, die maandelijks bijeenkomt rondom een thema, in stilte, in bezinning en gesprek. We mogen leren van elkaars ervaringen en uitwisseling; verrijkend!

Elke bijeenkomst heeft een eigen, actueel thema; rondom het kerkelijk liturgisch jaar, de Hoogfeesten, teksten uit Schrift en Traditie, markante Bijbel-figuren. Er worden vele, afwisselende werkvormen gebruikt. Elke avond wordt afgesloten met een informele ontmoeting. Op zaterdag 30 juni 2018 is de afsluitende bezinningsdag.

 

Op 7 september is de eerste bijeenkomst; u bent van harte welkom!

 

Inleiders: Pastor Gerda Martens Bert van Oostenbrugge, Leny Ficken.

Plaats: OASE, Wilgenplaslaan 190

Tijd: donderdag 20.00 – 21.30 uur met aansluitend een informele ontmoeting

 

Data in 2017: 7 september, 5 oktober, 19 oktober, 30 november,  21 december

Data in 2018: 11 januari,  1 februari, 8 maart, 3 mei, 5 april

Op zaterdag 30 juni 2018: bezinningsdag

Opgave: Parochiecentrum H. Bernadette tel: 010 – 4181850 Email: secretariaat@bernadetterotterdam.nl

Kosten: Vrijwillige bijdrage