Bezinningsprogramma

Elk jaar wordt u vanuit onze parochie en in samenwerking met de parochies in de Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever een bezinningsprogramma aangeboden. In de bijeenkomsten, die soms los van elkaar of soms in een serie plaatsvinden, heeft u de gelegenheid te leren over uw geloof, maar ook te onderzoeken hoe u zelf daar tegenover staat.

Hieronder staan de nieuwberichten over onze catechese: