Openbare vieringen in Bernadette-parochie per 1 juli hervat met veiligheidsmaatregelen

Per 1 juli willen we de publieke vieringen hervatten. Dat betekent dat er op zaterdagavond om 19.00 uur & op zondag om 9.30 uur in de Liduinakerk en om 11.00 uur in de kerk Petrus’ Banden een viering zal plaatsvinden.

De maand juni wordt een overgangsmaand. In de loop van de maand zal het voor een beperkt aantal mensen mogelijk zijn de zaterdagavondviering in de Liduinakerk bij te wonen. Zodra dat het geval is, kunnen belangstellenden zich daarvoor inschrijven. Deze beperkte aanwezigheid heeft ook als doel om te zien of de getroffen maatregelen in de praktijk werken.

Ook in de loop van juni willen we de viering op vrijdagochtend om 9 uur in de Petrus’ Banden-kerk hervatten.

Verder lezen

Nog geen besluit over hervatting publieke kerkelijke vieringen

Woensdagavond heeft het bisdom protocollen gecommuniceerd onder welke voorwaarden de vieringen mogen worden hervat. Volgende week wordt er in onze parochie een besluit wordt genomen hoe we hier mee zullen omgaan. De preventiemaatregelen maken vieringen in juni mogelijk met maximaal 30 aanwezigen, vanaf 1 juli mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
Daarbij gelden een flink aantal randvoorwaarden, die vanzelfsprekend goed ingevuld moeten kunnen worden. Denk aan een reserveringssysteem dat het aantal aanwezigen beperkt, looproutes, de mogelijkheid om de handen te reinigen en het spreiden van de aanwezigen door het gebouw.

Verder lezen

Pastoor Hagen per 1 juni nieuw lid pastoraal team

Het bisdom van Rotterdam heeft laten weten dat per 1 juni de zeereerwaarde heer M. P.J. Hagen is benoemd tot lid van het pastoraal team van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever. Het pastorale team van de parochie-federatie en het bestuur van de H. Bernadette hebben inmiddels kennis gemaakt met de heer Hagen en zien uit naar het moment waarop hij in functie zal treden.

Verder lezen

Hulp gevraagd

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december (in beide gevallen vanaf 9.00 uur) willen we een aantal kamers van de Liduina-pastorie onder handen nemen, zodat ze geschikt gemaakt worden voor ingebruikname. Denk daarbij aan het afvoeren van spullen, het schoonmaken van die kamers en het witten van de muren.

Het zou fijn zijn wanneer we dat met een groep mensen kunnen doen. Meldt u zich alstublieft aan via het parochiesecretariaat (010 418 18 50 of secretariaat@bernadetterotterdam.nl).

Verder lezen

Kerkbalans 2019 – Michel Gadron: “We hebben een rol te spelen in onze wijk.”

“Het wordt een energieneutraal gebouw dat klaar is voor de toekomst. We zijn blij dat we de samenwerking kunnen aangaan met zorginstelling Aafje, dat scheelt in de kosten. In de ruimtes die we delen met Aafje heb je overigens niet het gevoel dat je in een zorginstelling bent. De kerk zelf is een gewijde, sacrale ruimte. Er komen herkenbare elementen uit de huidige kerkgebouwen in terug. “

Verder lezen