Onze parochie versoepelt de coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen in de RK kerken per  zaterdag 25 september te versoepelen. Voor onze parochie betekent dat het dat de vrijwillige registratie verdwijnt. Ook betekent het dat vanaf zaterdag geen afstand meer gehouden hoeft te worden tijdens de vieringen. We vragen u echter bij het kiezen van een zitplaats en het lopen door de kerk toch zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.

Verder lezen

Slotviering H. Petrus’ Banden via Youtube te zien

De laatste viering in de kerk H. Petrus’ banden , waarin de kerk zal worden onttrokken aan de eredienst, is op 11 april om 11.00 uur. Helaas is vanwege de corona-maatregelen het aantal aanwezigen gering en is het niet meer mogelijk om bij deze viering aanwezig te zijn. Het beperkte aantal beschikbare plaatsen is namelijk reeds gereserveerd, vrijwel geheel per trouwe bezoekers van de zondagse vieringen.

Verder lezen

We nemen op 11 april afscheid van de kerk Petrus’ Banden

Op 11 april vieren we voor de laatste keer in de Petrus’ Bandenkerk. Het is opnieuw een stap op de weg die we als parochie in 2015 nadrukkelijk zijn ingeslagen. Een weg van het afscheid nemen van onze kerkgebouwen, maar ook een weg van het op weg gaan naar een nieuwe, centrale parochiekerk voor onze H. Bernadette parochie. Op onze weg zijn we nu aangekomen bij helaas opnieuw een afscheid, dit keer van de kerk van Sint Petrus Banden.

Verder lezen

Openbare vieringen in Bernadette-parochie per 1 juli hervat met veiligheidsmaatregelen

Per 1 juli willen we de publieke vieringen hervatten. Dat betekent dat er op zaterdagavond om 19.00 uur & op zondag om 9.30 uur in de Liduinakerk en om 11.00 uur in de kerk Petrus’ Banden een viering zal plaatsvinden.

De maand juni wordt een overgangsmaand. In de loop van de maand zal het voor een beperkt aantal mensen mogelijk zijn de zaterdagavondviering in de Liduinakerk bij te wonen. Zodra dat het geval is, kunnen belangstellenden zich daarvoor inschrijven. Deze beperkte aanwezigheid heeft ook als doel om te zien of de getroffen maatregelen in de praktijk werken.

Ook in de loop van juni willen we de viering op vrijdagochtend om 9 uur in de Petrus’ Banden-kerk hervatten.

Verder lezen

Nog geen besluit over hervatting publieke kerkelijke vieringen

Woensdagavond heeft het bisdom protocollen gecommuniceerd onder welke voorwaarden de vieringen mogen worden hervat. Volgende week wordt er in onze parochie een besluit wordt genomen hoe we hier mee zullen omgaan. De preventiemaatregelen maken vieringen in juni mogelijk met maximaal 30 aanwezigen, vanaf 1 juli mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
Daarbij gelden een flink aantal randvoorwaarden, die vanzelfsprekend goed ingevuld moeten kunnen worden. Denk aan een reserveringssysteem dat het aantal aanwezigen beperkt, looproutes, de mogelijkheid om de handen te reinigen en het spreiden van de aanwezigen door het gebouw.

Verder lezen