Parochie wacht nog op standpunt van bisdom over hervatten vieringen

Er is op dit moment nog geen besluit genomen over het wel of niet
doorgaan van publieke vieringen na 1 juni. Van overheidswege is
aangekondigd dat samenkomsten tot 100 mensen na 1 juli weer mogelijk
zijn, mits een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het
parochiebestuur wacht nog op een standpunt vanuit het bisdom. Zodra dat
bekend is, zal ook het parochiebestuur van de H. Bernadette haar besluit
nemen en communiceren.

Verder lezen

Bloemenactie maakt livestreams mogelijk.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april zijn op het plein van de Liduinakerk perkplanten verkocht. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben wij hiermee een kweker uit het Westland willen helpen. Wij hebben daarnaast ook nog een bijdrage opgehaald voor het bekostigen van de livestreams. Voor onze livestreams is in totaal € 453,74 opgehaald. Wij danken degenen die hieraan een bijdrage heeft geleverd en hopen dat iedereen lang plezier heeft van de bloemen.

Verder lezen

Roepingen staan centraal in volgende internetviering

Op de vierde zondag van Pasen, 3 mei, viert de Kerk Roepingenzondag. ‘Je komt als geroepen’ staat op de poster, de gebedskaart en het gebedenboekje die ook zijn te downloaden via de website van het bisdom Rotterdam.

Roepingenzondag zal ook centraal staan in de zaterdagavondviering op 2 mei die via internet te zien is. Daarin gaat onze moderator Mgr. Van den Hende weer voor in de Eucharistieviering. U kunt deze viering, die om 19.00 uur begint, bekijken via onze website.

Verder lezen

Zaterdag weer een viering vanuit de Liduinakerk via internet

Ook komende zaterdagavond is er weer een virtuele viering. Nieuw is dat deze voortaan al staat aangekondigd op de ‘Bernadette op Youtube’-pagina. U komt daar via het menu, of door het klikken op de televisie op de eerste pagina. Als u daar nu al op klikt kunt u onderin het grote beeld bovenin een herinnering aanmaken via de knop ‘reminder on.’ U krijgt dan vanzelf een berichtje wanneer de viering begint.

Verder lezen

Vieringen op zaterdagavond vanuit de Liduinakerk

Het aantal kijkers en de positieve terugkoppeling die we kregen hebben ons doen besluiten om ook de komende weken vieringen via internet te streamen. Omdat veel mensen willen kijken naar de zondagse vieringen via de publieke omroep is er voor gekozen dat op zaterdagavond te doen.De vieringen op zaterdagavond 18 en 24 april en 2 en 9 mei vanuit de Liduinakerk zullen te zien via Youtube, steeds op 19.00 uur.

Verder lezen

Virtuele vieringen in de Goede Week

De anti-corona-maatregelen zorgen er voor dat we dit jaar geen Goede week en Pasen kunnen vieren op de manier zoals u dat gewend bent. Ook de paasviering voor het seniorencontact gaat dit jaar niet door. Via de Nederlandse Publieke Omroep zullen er vieringen op televisie te zien zijn. Voor de mensen die gebruik maken van internet zullen er bovendien vanuit ons Bisdom en de parochiefederatie paasvieringen te zien zijn.

Verder lezen