Welkom terug in de kerk!

Vanaf 1 juli zijn er weer publiek toegankelijke vieringen in de Liduinakerk en de kerk Petrus’ Banden. Naast de zaterdagavondviering in de Liduinakerk om 19.00 uur zijn er op zondag vieringen in de Liduinakerk om 9.30 uur en de kerk Petrus’ Banden om 11.00 uur.

In de Liduinakerk en de kerk Petrus’ Banden zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen van kracht. U leest hierover meer op de website.

Verder lezen

Onze Lieve Vrouwe wordt overgedragen aan projectontwikkelaar

Donderdag 2 juli a.s. wordt de kerk van Onze Lieve Vrouw Altijddurende
Bijstand officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar RO-OK. Vanaf dat
moment kunt u dus bij het voorbij lopen een heel andere actie waarnemen
dan u gewend was.

Een bijzonder tijdperk wordt nu echt afgesloten. We zijn dankbaar dat we op 7 juli vorig jaar op zo’n bijzondere wijze afscheid genomen hebben van
onze kerk. Straks gaan weer andere mensen gelukkig worden in een
gebouw waar wij ruim 65 jaar ons geloof hebben beleefd, lief en leed
gedeeld hebben en gelukkig waren.

Verder lezen

Laatste zaterdagavondviering corona-periode

Zaterdag is de laatste zaterdagavondviering uit de Corona-periode in de Liduinakerk. Plebaan Michel Hagen gaat voor in een viering die voor een beperkt aantal parochianen toegankelijk is. U kunt er bij zijn, mits u niet ziek bent, schrijf u in via de website of via een parochiesecretariaat.

Deze viering is ook te volgen via de website van de Bernadette-parochie. Deze webstreams worden ook na dit weekend doorgezet, maar dan in een eenvoudiger vorm.

Verder lezen

Bijwonen zaterdagavondviering in beperkte mate weer mogelijk

In de viering van zaterdagavond 13 juni is met een beperkt aantal aanwezigen getest of de veiligheidsmaatregelen adequaat waren. We hebben vastgesteld dat, hoewel er nog wat kleine aanpassingen nodig zijn, het verantwoord is om vanaf 20 juni weer met parochianen te gaan vieren.

We nodigen u van harte uit voor de vieringen op zaterdagavond 20 en 27 juni. Omdat dat vanwege overheidsmaatregelen slechts met maximaal 30 mensen mag, is het noodzakelijk dat u zich daarvoor vooraf aanmeld.

Verder lezen

De klokken luiden weer!

Een van de drie luidklokken van de Liduinakerk deed het al langer niet meer en de derde klok haperde. Na controle door een gespecialiseerd bedrijf bleek een klok zelfs gevaarlijk te hangen, zodat een ingreep ingreep nodig was.

Vandaag heeft reparatie van de ophanging plaats gevonden: de enorme klokken zijn opnieuw bevestigd aan de klokkenstoel. Dat bleek een lastige operatie, maar wel succesvol: de klokken kunnen nu alle drie weer worden geluid.

Verder lezen

Zaterdag weer online viering, tevens testviering

Zaterdag 13 juni is voor ons een spannende dag. Voor het eerst in drie maanden zullen er weer mensen bij een zaterdagviering in de Liduinakerk zijn. Om de corona-maatregelen die we hebben getroffen in de kerk uit te proberen, hebben we een aantal mensen gevraagd om er op zaterdagavond bij te zijn. Zo kunnen we vaststellen of we klaar zijn voor het ontvangen van kerkgangers of dat maatregelen aangepast moeten worden.

Verder lezen

Slotviering Verrijzeniskerk in september of later

Op 15 maart zou de slotviering in de kerk Verrijzenis van de Heer plaatsvinden, maar vanwege het uitbreken van de Corona-epidemie kon dat niet doorgaan. Voorlopig staat de slotviering nu gepland voor 20 september

Echter, om waardig afscheid te kunnen nemen zien we liever geen stringente veiligheidsmaatregelen, waarbij de maximaal 100-mensen-regel het meest knelt. Nu de sloop van het kerkgebouw wat naar achteren lijkt op te schuiven, doet zich wellicht de mogelijkheid voor om ook de slotviering naar een nog latere datum te verschuiven.

Verder lezen