Charitas

De Parochiële Caritas Instelling (afgekort: PCI) van de parochie wil dienstbaar zijn aan mensen in de samenleving. De PCI heeft de taak om mensen die in materiële nood verkeren financieel te ondersteunen wanneer de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct een uitkomst bieden. Ook maakt de PCI maatschappelijke activiteiten vanuit de kerk financieel mogelijk. engel

U kunt de PCI benaderen via het parochiecentrum. Een medewerk(st)er van de PCI neemt vervolgens contact met u op. Wilt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning, stuur dan een briefje naar: PCI De Vier Evangelisten, t.a.v. de secretaris, p/a Wilgenplaslaan 190, 3052 SL Rotterdam.

Als u de PCI financieel ondersteunt, kunnen wij meer aanvragen honoreren, en daarmee mensen in staat stellen volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. U kunt uw bijdrage aan het werk van de PCI storten op giro 479362 t.n.v. PCI De Vier Evangelisten te Rotterdam.