Caritas Instelling H. Elisabeth

Binnen de federatie Rotterdam rechter Maasoever is één Parochiële Caritas Instelling (PCI) actief. Deze PCI met de naam van de heilige Elisabeth, biedt materiële en pastorale steun bieden in onze parochiegebieden en aan initiatieven die door mensen worden ondernomen om het leven en welzijn van anderen te verbeteren.

God is liefde en als we God ontmoeten, dan ervaren wij zijn liefde en die onvoorwaardelijke en wegschenkende liefde hebben wij nodig om te kunnen (blijven) geloven in Jezus Christus. Hij heeft ons het dubbelgebod van de liefde geleerd: Heb God lief met alles wat je hebt en wie je bent en je naaste zoals jezelf.

Door caritas, onze liefde voor de medemens, kan de PCI H. Elisabeth concreet laten zien wie God is en wat Hij kan betekenen voor de mensen. We kunnen God niet liefhebben als we onze medemensen niet liefhebben; in de ander mogen we Christus zelf ontmoeten en mogen we Gods noden en zorg verstaan.

Onze PCI wil dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht voor de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Zo wil zij bijdragen aan sociale rechtvaardigheid. Ieder mens is een doel op zich en is geroepen om zichzelf te ontplooien en heeft recht op een menswaardig bestaan. In de afgelopen jaren is de PCI erin geslaagd om haar doelstelling waar te maken. Niet alleen worden mensen individueel geholpen, maar ook groepen hebben kunnen rekenen op de financiële bijdragen en de persoonlijke begeleiding van de PCI.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding van de hulpvragen vormen de basis van de werking van onze PCI. De meeste aanvragen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming betreffen een onverwachte financiële uitgave, zoals aankoop van een nieuwe wasmachine als de oude stuk is, aankoop van een fiets die nodig is om naar het werk of naar school te gaan, tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering, studiekosten, babyuitzet, meubilair, voedsel voor een gezin, diaconiebezoeken bij eenzame en zieke mensen en nog zo veel meer. Deze bijdragen maken het verschil tussen rond kunnen komen en gebukt gaan onder schulden, maar ook het verschil tussen eenzaam zwoegen en voelen dat je meetelt.

Wij hopen dat u ons hiermee wilt helpen door een financiële bijdrage te willen leveren op:

PCI Elisabeth

Rekening: NL68 INGB 0000079403

Wenst u contact op te nemen met de PCI, dan kunt u een mail sturen naar: pcilambertus@gmail.com.

Met dank alvast voor uw medewerking, waardoor caritas, de liefde voor onze medemens, in onze RK Federatie RRM, H. Laurentius voortleeft.

Het bestuur van de Caritas Instelling H. Elisabeth wordt gevormd door:

 

  • Arnold Vredebregt
  • Henk Kok
  • Laurens de Prez
  • Lia van Wesenbeeck
  • Diaken Ed Doe

 

Berichten over de Caritas: