De H. Bernadette-parochie en uw privacy

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Onze aanpak is gebaseerd op het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018  zoals dat op 10 mei 2018 is vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de bisdommen van Nederland. Dat reglement en de manier waarop wij de privacy van parochianen en andere betrokkenen borgen is onderdeel van het onderstaande document.

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Bernadetteparochie_20180523