Dienen

Elke geloofsgemeenschap heeft de opdracht dienstbaar te zijn in de samenleving. Dit betekent opkomen voor de drie belangrijkste waarden van de diaconie: zorg, solidariteit en verzet. Dit alles ten dienste van mensen in nood, dichtbij en verder weg. Het diaconale werk bestrijkt verschillende terreinen zoals het missie-, ontwikkelings- en vredeswerk (MOV)l en het seniorencontact.

Het seniorencontact is een netwerk van bezoekwerk, activiteiten en vieringen met ouderen. Ook in verschillende zorgcentra in de wijk zijn vrijwilligers vanuit de parochie actief, zowel met bezoekwerk als bij liturgievieringen.  De taakgroep MOV vraagt de aandacht van parochianen voor missie, ontwikkeling en vredeswerk, zowel voor bewustwording als voor de collectes.

Onze parochie neemt deel aan het netwerk HIP (Hulp in Praktijk), dat niet-kerkelijke hulpvragers koppelt aan vrijwilligers vanuit de parochie die praktische hulp willen bieden. Voor de leniging van financiële nood en voor het ondersteunen van maatschappelijke projecten beschikt onze parochie over een Parochiële Caritasinstelling (PCI).

Diaconie

De diaconie is door het jaar heen actief en zichtbaar, zoals elke 3e zondag van de maand de actie Sluitpost. Er worden dan lang houdbare producten ingezameld voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. U kunt deze inleveren vóór de viering van 19.00 uur op zaterdagavond in de Liduinakerk, of de viering van 9.30 uur op zondag in de Liduinakerk. Ook kunt u deze producten achterlaten in de Mariakapel van de Liduinakerk wanneer het secretariaat is geopend.

Verder zijn er een aantal vaste werkgroepen, zoals het seniorencontact en de bezoekgroep. Ook doen soms mensen individueel een beroep op de diaconie. Een ander onderdeel van de diaconie is de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede).

Op weg naar Kerst organiseert de MOV activiteiten voor de jaarlijkse Adventsactie. Elk jaar wordt er meegedaan aan een landelijke actie of wordt er gekozen voor een eigen project. Binnen de federatie op de rechter maasoever sparen wij zowel tijdens de jaarlijkse Adventsactie als bij de Vastenactie voor een en het zelfde project.

Daarnaast zamelen we al vele jaren kleding in voor Sam’s Kledingactie. Deze actie is meestal in april en wordt aangekondigd via onze communicatiekanalen.

De MOV kan voor het organiseren van de diverse activiteiten nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse of vragen over de MOV neem dan contact op met Marijke Ameling of met het parochiesecretariaat.