Dienen

Elke geloofsgemeenschap heeft de opdracht dienstbaar te zijn in de samenleving. Dit betekent opkomen voor de drie belangrijkste waarden van de diaconie: zorg, solidariteit en verzet. Dit alles ten dienste van mensen in nood, dichtbij en verder weg. Het diaconale werk bestrijkt verschillende terreinen zoals het missie-, ontwikkelings- en vredeswerk (MOV), de wereldwinkel en het seniorencontact.

Het seniorencontact is een netwerk van bezoekwerk, activiteiten en vieringen met ouderen. Ook in verschillende zorgcentra in de wijk zijn vrijwilligers vanuit de parochie actief, zowel met bezoekwerk als bij liturgievieringen.  De taakgroep MOV vraagt de aandacht van parochianen voor missie, ontwikkeling en vredeswerk, zowel voor bewustwording als voor de collectes. Regelmatig is er in beide kerken van de parochie wereldwinkelverkoop.

Onze parochie neemt deel aan het netwerk HIP (Hulp in Praktijk), dat niet-kerkelijke hulpvragers koppelt aan vrijwilligers vanuit de parochie die praktische hulp willen bieden. Voor de leniging van financiële nood en voor het ondersteunen van maatschappelijke projecten beschikt onze parochie over een Parochiële Caritasinstelling (PCI).

 

Diaconie 2017 – 2018

De diaconie is door het jaar heen actief en zichtbaar, zoals elke 3e zondag van de maand de actie Sluitpost. Er worden dan lang houdbare producten in gezameld voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. U kunt deze inleveren vóór de viering van 19.00 uur op zaterdagavond in de Liduinakerk, of de viering van 9.30 uur op zondag in de Verrijzeniskerk.

Verder zijn er een aantal vaste werkgroepen, zoals het seniorencontact, de bezoekgroep en in Overschie ‘De Zonnebloem’. Ook doen soms mensen individueel een

beroep op de diaconie. Een ander onderdeel van de diaconie is de werkgroep MOV.( Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede).

De Vredesweek / Vredeszondag zal dit jaar gehouden worden op zondag 17 september. Tijdens en na de viering (in de Verrijzeniskerk) zal Ola Khallaf en een medewerker van PAX aanwezig zijn om wat te vertellen over hoe het is om vluchteling te zijn.

Omdat er veel mantelzorgers zijn binnen onze parochie zal er op donderdag 26 oktober om 20.00 uur in de OASE een thema-avond worden georganiseerd voor al onze vrijwilligers die bezoekwerk doen en uiteraard zijn al de mantelzorgers van harte welkom. Een medewerker van DOCK, Emile vd Steen zal die avond aanwezig zijn en kan ons alles vertellen over wat mantelzorgers nodig hebben om hun mantelzorgtaken te kunnen volhouden. Al de mantelzorgers zijn hierbij ook van harte uitgenodigd voor de activiteiten van DOCK op de dag van de Mantelzorg die 10 november wordt gehouden.

Op weg naar Kerst zal het u ook niet ontgaan zijn dat de MOV actief is, want dan is er weer de jaarlijkse Adventaktie. Elk jaar wordt er meegedaan aan een landelijke actie of wordt er gekozen voor een eigen project. Binnen de federatie op de rechter maasoever sparen wij net als bij de Vastenaktie voor een en het zelfde project. De MOV-groep zal weer kaarsen en koekjes verkopen voor de Adventsactie in november. Tijdens de Vastenaktie op weg naar Pasen is de MOV ook actief. Een Sobere maaltijd en een viering die in het tekenstaat van de Vastenaktie mag dan ook dit jaar niet ontbreken. Er komt een lijdensmeditatie rondom een film. En misschien worden er paaseitjes verkocht?! Zo is het afgelopen jaar hard gespaard voor de aanschaf van koeien in Pakistan.

De MOV kan voor het organiseren van de diverse activiteiten nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse of vragen over de MOV neem dan contact op met Marijke Ameling of Bert van Oostenbrugge.