Doop


Aanmelden en doopvoorbereiding in 2019

 

Doopvoorbereiding parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever 

 

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering. Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie worden gedoopt, is er een gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Désirée Bühler.

Naast de twee catechetische bijeenkomsten hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond in de Elisabethzaal van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur.

Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand.

De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.

 

U kunt deelnemen als u binnen de parochiegrenzen woont of een duidelijke relatie met onze parochie hebt. Eén van de ouders van het kind dient katholiek gedoopt te zijn. Wij verwachten dat  u deelneemt aan de voorbereidingsavonden.

Voor het dopen van één kind vragen wij van u, naast de bijdrage van € 10,00 voor de gezamenlijke voorbereidingsavond, een bijdrage van € 60,00. Voor meerdere kinderen vragen wij een bijdrage van € 100,00 (indien dit bedrag voor u bezwaarlijk is, kunt u hierover contact opnemen met de pastor).

Wilt u zich aanmelden voor de voorbereidingsavonden, vul dan uw gegevens in op het aanmeldformulier en stuur dit per e-mail naar het parochiesecretariaat of bel tel. 010-4181850. Na ontvangst van de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Voorbereidingsbijeenkomsten 2019  RRM Catechese  Doopvoorbereiding  Laurentiushuis

Dag Datum Tijd Locatie inleider
Maandag 29 augustus 2019 20.00-22.00 uur Elisabethzaal Kathedraal Désirée Bühler
Maandag 26 september 2019 20.00-22.00 uur Elisabethzaal Kathedraal Désirée Bühler
Maandag 24 oktober 2019 20.00-22.00 uur Elisabethzaal Kathedraal Désirée Bühler
Maandag 21 november 2019 20.00-22.00 uur Elisabethzaal Kathedraal Désirée Bühler
Maandag 16 december 2019 20.00-22.00 uur Elisabethzaal Kathedraal Désirée Bühler

 

Data (gezamenlijke) doopvieringen parochie H. Bernadette 2019

 

2019
Zondag 28 april Verrijzenis
Zondag 19 mei Overschie
Zondag 23 juni Verrijzenis

Doopbewijs
Voor het aanvragen van een doopbewijs kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Houdt u de volgende gegevens bij de hand: volledige voornamen en achternaam, geboortedatum, doopdatum en parochie waar de persoon is gedoopt.