Doop


Aanmelden en doopvoorbereiding in 2022

 

Doopvoorbereiding parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever 

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering. Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie worden gedoopt, is er een gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Désirée Bühler.

Naast de twee catechetische bijeenkomsten hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond in de Elisabethzaal van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur.

Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand.

De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.

U kunt deelnemen als u binnen de parochiegrenzen woont of een duidelijke relatie met onze parochie hebt. Eén van de ouders van het kind dient katholiek gedoopt te zijn. Wij verwachten dat  u deelneemt aan de voorbereidingsavonden.

Voor het dopen van één kind vragen wij van u naast de bijdrage van € 10,00 voor de gezamenlijke voorbereidingsavond, een vrije gift aan de parochie.

Wilt u zich aanmelden voor de voorbereidingsavonden, vul dan uw gegevens in op het aanmeldformulier en stuur dit per e-mail naar het parochiesecretariaat of bel tel. 010-4181850. Na ontvangst van de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Voorbereidingsbijeenkomsten tweede helft 2022 RRM Catechese  Doopvoorbereiding  Laurentiushuis

Locatie: Elisabethzaal Kathedraal

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Inleider: diaken G.E.J. Doe

maandag 19 september 2022

maandag 17 oktober 2022

maandag 14 november 2022

maandag 12 december 2022


Doopbewijs
Voor het aanvragen van een doopbewijs kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Houdt u de volgende gegevens bij de hand: volledige voornamen en achternaam, geboortedatum, doopdatum en parochie waar de persoon is gedoopt.