Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment binnen de Katholieke kerk en het leven van uw kind. Voor het eerst nemen de kinderen deel aan de Eucharistie. De Eerste Heilige Communie is  het tweede sacrament van de zogeheten initiatie sacramenten. Het eerste sacrament van de drie initiatie sacramenten is dat van de doop. Het derde is het H. Vormsel. Na het ontvangen van deze drie sacramenten is degene volledig toegetreden tot de katholieke kerk. Meestal doen kinderen vanaf groep 4 hun Eerste Communie. Ze kunnen dan zelfstandig lezen, schrijven en meedoen met het project. Kinderen kunnen hun Eerste Communie doen wanneer zij katholiek gedoopt zijn.

In januari beginnen wij met de voorbereiding op de eerste Heilige Communie. Wij vinden  het als pastoraal team belangrijk om het hele gezin te betrekken bij de voorbereiding op de dag waarop een kind van het gezin de Eerste Heilige communie gaat ontvangen.

Er zijn daarom middagen voor het hele gezin, waarbij er drie groepen gevormd worden. De kinderen die de Eerste Communie gaan doen gaan met elkaar, onder leiding van een werkgroep, een les uit het project ” Ik ben bij je” doen. De ouders gaan met elkaar in gesprek over o.a. wat sacramenten zijn, wat geloof voor onszelf betekent en hoe ze de kinderen in hun geloof kunnen laten groeien. De overige kinderen van het gezin hebben hun eigen bijeenkomst met een bijbel verhaal en een spel. Rond 18.30 uur eten wij met elkaar waarna wij gezamenlijk deelnemen aan de Eucharistieviering. Deze middagen beginnen om 16.15 uur en eindigen om 20.00 uur.

Naast deze gezinsmiddagen zijn er ook lessen voor de Eerste Communicanten o.l.v. de werkgroep. Deze bijeenkomsten beginnen ook om 16.15 uur en zijn om 17.30 uur afgelopen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de H. Liduinakerk. Kosten deelname per Eerste Communiecant  € 50,00. De kosten mogen geen reden zijn om niet deel te kunnen nemen aan de voorbereiding. Mocht dit wel zo zijn neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie.

Met het inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Ook achterin de kerk liggen inschrijfformulieren. Inschrijven kan tot 17 januari 2024. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via emailadres van het secretariaat

 

Een overzicht van geplande activiteiten voor de Eerste Heilige Communnie:

16mrt2024

bijeenkomst EHC les 5

Vanaf 16.15-17.30 uur

in Pastorie Liduinakerk

23mrt2024

bijeenkomst EHC les 6

gezinsmiddag voor communicanten met ouders; aansluitend Palmpaasstokken maken

Vanaf 16.30 - 18.00 uur

in Pastorie Liduinakerk

06apr2024

bijeenkomst EHC les 7

Vanaf 16.15-17.30 uur

in Pastorie Liduinakerk

20apr2024

bijeenkomst EHC les 8

Vanaf 16.15-17.30 uur

in Pastorie Liduinakerk

25mei2024

bijeenkomst EHC les 9

Vanaf 16.15-17.30 uur

in Pastorie Liduinakerk

01jun2024

Generale repetitie EHC

Vanaf 16.15-17.30 uur

in Pastorie Liduinakerk

30jun2024

 

Dit zijn de nieuwsberichten die over de Eerste Heilige Communie gaan: