Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment binnen de Katholieke kerk en het leven van uw kind. Voor het eerst nemen de kinderen deel aan de Eucharistie. De Eerste Heilige Communie is  het tweede sacrament van de zogeheten initiatie sacramenten. Het eerste sacrament van de drie initiatie sacramenten is dat van de doop. Het derde is het H. Vormsel. Na het ontvangen van deze drie sacramenten is degene volledig toegetreden tot de katholieke kerk. Meestal doen kinderen vanaf groep 4 hun Eerste Communie. Ze kunnen dan zelfstandig lezen, schrijven en meedoen met het project. Kinderen kunnen hun Eerste Communie doen wanneer zij katholiek gedoopt zijn.

In februari beginnen wij met de voorbereiding op de eerste Heilige Communie. Wij vinden  het als pastoraal team belangrijk om het hele gezin te betrekken bij de voorbereiding op de dag waarop een kind van het gezin de Eerste Heilige communie gaat ontvangen.

Er zijn daarom middagen voor het hele gezin, waarbij er drie groepen gevormd worden. De kinderen die de Eerste Communie gaan doen gaan met elkaar, onder leiding van een werkgroep, een les uit het project ” Ik ben bij je” doen. De ouders gaan, begeleid door de pastoraal werkster, met elkaar in gesprek over o.a. wat sacramenten zijn, wat geloof voor onszelf betekent en hoe ze de kinderen in hun geloof kunnen laten groeien. De overige kinderen van het gezin hebben hun eigen bijeenkomst met een bijbel verhaal en een spel. Rond 18.30 uur eten wij met elkaar waarna wij gezamenlijk deelnemen aan de Eucharistieviering. Deze drie middagen beginnen om 16.15 uur en eindigen om 20.00 uur.

Naast deze gezinsmiddagen zijn er ook lessen voor de Eerste Communicanten o.l.v. de werkgroep. Deze bijeenkomsten beginnen ook om 16.15 uur en zijn om 17.30 uur afgelopen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de H. Liduinakerk. Kosten deelname per Eerste Communiecant  € 50,00. De kosten mogen geen reden zijn om niet deel te kunnen nemen aan de voorbereiding. Mocht dit wel zo zijn neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie.

Met het inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Ook achterin de kerk liggen inschrijfformulieren. Inschrijven kan tot 9 maart 2021. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via emailadres van het secretariaat.   

 

Data voorbereiding 1e Heilige Communie

Zaterdag 13 maart 202116.15 – 17.30 uur 1e communicant + gezin

In de viering van 19.00 uur worden de kinderen voorgesteld aan de parochie.

Zaterdag 20 maart 2021 16.15 – 17.30 uur 1e communicant

Zaterdag 27 maart 2021 16.15 – 17.30 uur  1e communicant + gezin

De tweede helft van de middag maken de kinderen Palmpasenstokken.

Aansluitend vieren wij in de kerk Palmzondag en worden de Palmpasenstokken rondgebracht.

Zaterdag 10 april 2021 16.15 – 17.30 uur   1e communicant

Zaterdag 24 april 2021  16.15 – 17.30 uur  1e communicant + gezin 

Zaterdag 29 mei 2021   16.15 – 17.30 uur   1e communicant

Zaterdag 5 juni 2021   16.15 – 17.30 uur   Communicant + ouders

Generale repetitie. 

Zondag 13 juni 2021     Eerste Heilige Communie