Viering Maria Ten Hemelopneming in de Liduinakerk

15aug2020

voorganger: pastoor R. Gouw; organist/cantor: Cor Breedijk

Vanaf 19.00 uur