Viering Maria ten Hemelopneming in de Petrus’ Bandenkerk

15aug2020

Voorganger: pastoor M. Hagen; organist/cantor: Cor Breedijk

Vanaf 11.00 uur