Woord- en communieviering OLV AB

03mrt2019

voorganger: G. Martens; St. Gregoriuskoor

Vanaf 11.00 uur