Woord- en Communieviering Petrus’ Bandenkerk

23jun2019

Voorganger: G. Martens; St. Gregoriuskoor

Vanaf 11.00 uur