Kerkbijdrage

Uw bijdrage is essentieel om de parochie draaiend te houden.

 

Aktie Kerkbalans

Eén keer per jaar in de maand januari vragen wij u uw bijdrage te leveren om de kosten van onze parochie te helpen dragen. Wij doen dat tijdens de landelijke Aktie Kerkbalans. Dat is hét moment dat u ons financieel kunt steunen en wel op verschillende manieren:

U kunt een machtiging afgeven voor een eenmalige of periodieke bijdrage met het Machtigingsformulier, dat u kunt downloaden en kunt sturen naar parochie Bernadette, antwoordnummer 50510, 3050 WB Rotterdam.
U kunt ook zelf een eenmalige of periodieke bijdrage overmaken naar rekening NL81 INGB 0000266088, t.n.v. RK Parochiebestuur Bernadette, Rotterdam.
U kunt een éénmalige bijdrage storten met de acceptgirokaart die in januari wordt toegezonden.
U kunt gebruik maken van de mogelijkheid op deze website om een donatie te doen.
U kunt ook een gift geven in de vorm van een periodieke schenking voor een periode van tenminste vijf jaar. Een dergelijke gift is altijd volledig aftrekbaar van de belastingen, ook als het gaat om kleinere bedragen.

 

Collectes

Tijdens de vieringen worden collecten gehouden voor de eigen parochie en voor derden, zoals bijvoorbeeld de vastenaktie en wereldmissiedag voor de kinderen.

 

ANBI

De parochie heeft de ANBI-status. Meer informatie over de ANBI-publicatie leest u hier.