Kerklocaties

De parochie beschikt op dit moment over 2 locaties waar vieringen worden gehouden:

kerk_Liduina

H. Liduinakerk

Burg. Le Fèvre de Montignylaan 17

3055 LA Rotterdam

Met ingang van zondag 18 april vinden de zondagse vieringen in Overschie plaats in de nieuwe vierlocatie. Het parochiebestuur is dankbaar en blij dat onze kerkgemeenschap van harte welkom is in de Rk Albert Schweitzerschool. Wij zullen gebruik maken van de aula van de dependance van de school aan de 2e Hogenbanweg 111.

De vieringen beginnen zoals we gewend zijn om 11.00 uur; de vierlocatie is open vanaf 10.30 uur.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw te bouwen kerklocatie in Schiebroek.