Leren – catechesatie

Als parochie willen wij nadrukkelijk een lerende gemeenschap zijn. Er is een catechetisch aanbod voor alle leeftijden. Voor kinderen in de basisschool-leeftijd zijn er regelmatig kinderwoorddiensten.

Er is een goede samenwerking met de scholen in de wijk. Samen met de protestantse kerken en met diverse scholen organiseren wij jaarlijks een projectweek basisscholen-kerken.

Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten in parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever

Het pastoresteam heeft de catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de Parochiezaal van de kathedraal georganiseerd. De voorbereidingen zijn er voor het ontvangen van de sacramenten van het doopsel en het huwelijk.

Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (Doopsel, Vormsel en eerste H. Communie) op oudere leeftijd wordt de basiscursus katholiek geloven (cursus van een jaar) georganiseerd. Zie voor meer informatie over de verschillende voorbereidingen de pagina’s op deze website (DoopHuwelijk, initiatiecatechese). Voor alle aanmeldingen kan men contact opnemen met de pastor, via het parochiesecretariaat.

Bezinningsprogramma

Elk jaar wordt u vanuit onze parochie een gevarieerd bezinningsprogramma aangeboden.