Vormsel

Vormselviering Federatie RRM 2023

De vormselviering vindt plaats op zondag 19 november 2023. Aanmelden kan door inlevering van het aanmeldformulier bij het parochiesecretariaat (secretariaat@bernadetterotterdam.nl). Doe dit bij voorkeur vóór de meivakantie. Alle vormelingen worden uitgenodigd voor de Vuurdoop die plaatsvindt op pinksterzaterdag. Later volgt meer informatie over de voorbereidende bijeenkomsten in 2023.


Vormselviering Federatie RRM 2022

De voorbereiding van het vormsel 2022 gaat  weer van start binnen de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius. Met het vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest. Met het doopsel is de eerste stap gezet in het gelovig leven. Nu kiest de jongere zelf bewust voor het geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus te volgen.
De voorbereiding bestaat uit acht bijeenkomsten met de jongeren. Er zijn twee bijeenkomsten met de ouders/verzorgers. Van de vormelingen wordt verwacht dat zij actief meedoen tijdens de bijeenkomsten. De vormselviering vindt plaats op zondag 6 november 2022 om 15.00 uur in de Kathedraal samen met vormelingen uit de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.

Programma voorbereiding H. Vormsel  federatie RRM –

H. Laurentius 2022

In september starten we met de voorbereiding voor het H. Vormsel. Hieronder  informatie en het programma:

Locatie bijeenkomsten:

Kathedraal Mathenesserlaan 305

Lestijden op zondag:              11.00 uur H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les;

Werkgroep:

Plebaan Michel Hagen, Monique Boons, Christin van der Torre  en Margriet Doornbosch

Dinsdag 30 augustus             Ouderavond + kennismaking vormelingen

19.30 – 20.45 uur kathedraal (ingang Robert Fruinstraat 36)

Zondag 4 september              Les 1: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 11 september            Les 2: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 18 september            Les 3: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 25 september            Les 4: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 2 oktober                   Les 5: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 9 oktober                   Les 6: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 16 oktober                 Les 7: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Zondag 30 oktober                 Les 8: 11.00 uur  H. Mis, 12.30 uur lunch, 13.00 – 14.00 uur les

Vrijdag 4 november                Generale repetitie + boeteviering 19.30 – 20.30

Kathedraal (ingang Robert Fruinstraat 36)

Zondag 6 november             15.00 uur Vormselviering

Op de zondagen zijn de ouders en eventueel ook de jongere kinderen samen met de vormelingen uitgenodigd. De vormelingen krijgen reeds tijdens de Mis een deel van het project, zij kunnen dit niet missen. Voor de jongere kinderen is er tijdens de Mis kinderwoorddienst. Na de Mis en de lunch (aangeboden voor een kleine vrije vergoeding) volgen de vormelingen hun lessen. Op dat moment zijn de ouders uitgenodigd voor een programma dat speciaal voor hen is samengesteld. Jongere kinderen krijgen dan een eigen (spel)programma. Op de ouderavond 30 augustus krijgt u een meer uitgewerkt programma.

Bijdrage vormselproject: Per vormeling  € 40,00  (Neem contact op indien de kosten een belemmering zijn om deel te nemen).

Werkgroep Vormsel parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius

Vormsel 2021 Kathedraal Rotterdam