Vormsel

Vormselgroep van 2015 met begeleiders
Vormselgroep van 2015 met begeleiders

De voorbereiding van het vormsel gaat in januari 2020 weer van start.

Met het vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest. Met het doopsel
is de eerste stap gezet in het gelovig leven. Nu kiest de jongere zelf bewust voor het
geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus te volgen.
Wij hebben gekozen voor het project ‘Vormselkracht’, dat aansluit bij de vragen en de belevingswereld van jongeren in deze tijd. De voorbereiding bestaat uit acht bijeenkomsten met de jongeren. Er zijn twee bijeenkomsten met de ouders/verzorgers.
Van de vormelingen wordt verwacht dat zij actief meedoen tijdens de bijeenkomsten.
De vormselviering vindt plaats op zondag 7 juni 2020 om 15.00 uur in de Kathedraal
samen met vormelingen uit de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever. De vormelingen doen ook mee aan de Vuurdoop in de Kathedraal op Pinksterzaterdag.

De voorbereiding voor het vormsel 2020 start met de introductiebijeenkomst voor ouders en jongere. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Aan het eind van de bijeenkomst kunt u de aanmelding voor het vormsel definitief maken. De kosten voor de voorbereiding zijn € 40,- en we verzoeken dit bedrag direct bij de aanmelding te betalen.
De introductiebijeenkomst vindt plaats op maandag 20 januari van 19.30 – 21.00 uur in het parochiecentrum, gevestigd aan de Le Fèvre de Montignylaan 19 (pastorie Liduinakerk).

Met onderstaand formulier kunt u uw kind alvast aanmelden voor het vormsel. Dit formulier kunt u inleveren bij het secretariaat van uw parochie.
Aanmelden kan ook via email: secretariaat@bernadetterotterdam.nl

Met vriendelijke groet,
Taakgroep Vormselvoorbereiding,

2020 Inschrijfformulier vormelingen