Vormsel

Vormselgroep van 2015 met begeleiders
Vormselgroep van 2015 met begeleiders

De voorbereiding van het vormsel 2019 gaat van start.

Met het vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest. Met het doopsel
is de eerste stap gezet in het gelovig leven. Nu kiest de jongere zelf bewust voor het
geloof en wil zich actief inzetten om de weg van Jezus te volgen.

Wij hebben gekozen voor het project ‘Vormselkracht’, dat aansluit bij de vragen en de belevingswereld van jongeren in deze tijd. De voorbereiding bestaat uit acht bijeenkomsten met de jongeren. Er zijn twee bijeenkomsten met de ouders/verzorgers.

Van de vormelingen wordt verwacht dat zij actief meedoen tijdens de bijeenkomsten.
De vormselviering vindt plaats op zondag 16 juni 2019 om 15.00 uur in de Kathedraal
samen met vormelingen uit de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever. De vormelingen doen ook mee aan de Vuurdoop in de Kathedraal op Pinksterzaterdag 8 juni 2019.

De voorbereiding voor het vormsel 2019 start met de introductiebijeenkomst voor ouders en jongere. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Aan het eind van de bijeenkomst kunt u de aanmelding voor het vormsel definitief maken. De kosten voor de voorbereiding zijn € 30,- en we verzoeken dit bedrag direct bij de aanmelding te betalen.
De introductiebijeenkomst vindt plaats op maandag 21 januari 2019 van 19.30 – 21.00 uur
in het parochiecentrum van de Verrijzeniskerk, Wilgenplaslaan 190.

Met onderstaand formulier kunt u uw kind alvast aanmelden voor het vormsel. Dit formulier kunt u inleveren bij het secretariaat van uw parochie. Aanmelden kan ook via email: secretariaat@bernadetterotterdam.nl

Met vriendelijke groet,
namens de Taakgroep Vormselvoorbereiding,
Pastor Gerda Martens

2019aanmeldingsformulierVormsel

Bijeenkomsten voor de voorbereiding op het

Vormsel 2019

De bijeenkomsten vinden plaats:

Parochiecentrum Verrijzeniskerk,

Wilgenplaslaan 190

 

Bijeenkomstenschema:

 

dag datum tijd bijeenkomsten waar
Maandag 21 januari 19.30 – 21.00 uur Introductiebijeenkomst voor ouders/verzorgers en 1e bijeenkomst  vormelingen

 

Parochie- centrum

Oase/

Piet Roest

Zondag 3 februari 9.30 Voorstellen vormelingen en 1e communicanten in de gezinsviering Verrijzenis

kerk

Donderdag 14 februari 19.00 – 20.30 uur 2e bijeenkomst vormelingen

 

Parochie- centrum
Woensdag 6 maart 19.00 – 21.00 uur 3e bijeenkomst vormelingen + aswoensdag Parochie- centrum
Zondag 24 maart 9.30 – 11.00 uur 4e bijeenkomst vormelingen Parochie- centrum
Dinsdag 9 april 19.00 – 20.30 uur 5e bijeenkomst vormelingen Parochie- centrum
Dinsdag 7 mei 19.00 – 20.30 uur 6e bijeenkomst vormelingen +

2e ouderavond

Parochie- centrum
Zondag

 

26 mei 9.30 – 11.00 uur 7e bijeenkomst Parochie- centrum
Week 23 of 24 19.30 – 20.30 Bijeenkomst vormelingen ter voorbereiding op het Vormsel Kathedraal
Zaterdag 8 juni 9.00 – 12.00 uur Vuurdoop Kathedraal
Dinsdag 11 juni 19.00 – 21.00 uur 8e bijeenkomst vormelingen Parochie- centrum
Zondag

 

16 juni 15.00 uur Vormsel Mgr. van den Hende

Mathenesserlaan 307

 

Kathedraal