Nieuwe parochiekerk en -centrum

In de zomer van 2017 heeft het kerkbestuur de parochie voor het eerst geïnformeerd over onze plannen voor een nieuw te bouwen kerkgebouw op de Verrijzenislocatie. Naast een nieuw kerkgebouw wordt op deze locatie ook een zorgcentrum van Aafje thuiszorg-huizen-zorghotels gerealiseerd. Hiervoor is in het voorjaar van 2018 een intentie-overeenkomst getekend.

De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot de realisatie van een nieuw kerkgebouw en bijbehorende ruimten, naast een zorgcentrum. Hoewel het kerkgebouw en het zorgcentrum muren zullen delen, is afgesproken dat beide organisaties hun eigen onafhankelijke uitstraling behouden. Tegelijkertijd wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Aafje.

Bij de nieuwbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de verschillende werkgroepen en koren in onze parochie. Het gebouw moet immers de komende tientallen jaren ons nieuwe thuis zijn en bestaande activiteiten én nieuwe kunnen faciliteren.

Hoewel we in het voorjaar van 2019 een flink eind gevorderd zijn met het ontwerp, kan het nog altijd zo zijn dat de plannen onverhoopt financieel niet haalbaar blijken.

Via presentaties voor en na de vieringen, het parochieblad en onze weekbrief zullen we de parochianen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang. Ook op deze internetsite zullen we die voortgang melden.

Op deze pagina zijn een aantal schetsen afgebeeld van het laatste ontwerp.

Berichten over de nieuwbouw: