Maandelijkse gebedsviering in Liduinakerk volgens de traditie van Taizé

Graag willen wij in de Liduina kerk maandelijks een Taize-gebedsviering gaan organiseren, op de derde donderdag van de maand vanaf 19.30u. Eerst zullen we dan met alle aanwezigen de liederen oefenen om die samen te kunnen zingen (hopelijk vierstemmig). Aansluitend om ongeveer 20.30u. houden we dan deze oecumenische gebedsviering volgens de opzet van Taizé (half uur).

Verder lezen