Zaterdag weer online viering, tevens testviering

Zaterdag 13 juni is voor ons een spannende dag. Voor het eerst in drie maanden zullen er weer mensen bij een zaterdagviering in de Liduinakerk zijn. Om de corona-maatregelen die we hebben getroffen in de kerk uit te proberen, hebben we een aantal mensen gevraagd om er op zaterdagavond bij te zijn. Zo kunnen we vaststellen of we klaar zijn voor het ontvangen van kerkgangers of dat maatregelen aangepast moeten worden.

Verder lezen

Welkom terug in de Liduinakerk!

Na maanden zonder publieke vieringen zijn we blij weer een aantal mensen te kunnen verwelkomen. De maatregelen opgelegd vanuit de overheid en het bisdom zorgen er voor dat een aantal zaken anders gaan dan u gewend was. Op de website lichten we de belangrijkste zaken toe voor de Liduinakerk. In de kerk Petrus’ Banden zijn de regels een beetje anders.

Verder lezen

Slotviering Verrijzeniskerk in september of later

Op 15 maart zou de slotviering in de kerk Verrijzenis van de Heer plaatsvinden, maar vanwege het uitbreken van de Corona-epidemie kon dat niet doorgaan. Voorlopig staat de slotviering nu gepland voor 20 september

Echter, om waardig afscheid te kunnen nemen zien we liever geen stringente veiligheidsmaatregelen, waarbij de maximaal 100-mensen-regel het meest knelt. Nu de sloop van het kerkgebouw wat naar achteren lijkt op te schuiven, doet zich wellicht de mogelijkheid voor om ook de slotviering naar een nog latere datum te verschuiven.

Verder lezen

We vergeten de senioren heus niet

Het Seniorencontact heeft, begrijperlijkerwijs, haar gebruikelijke contactmiddagen opgeschort. En in Overschie heeft de Zonnebloem ook geen bijeenkomsten meer. Maar dat betekent niet dat we de senioren zijn vergeten!

In de dagen voor Pinksteren ontvingen alle deelnemers aan het Seniorencontact, de leden van de Zonnebloem en de mensen die normaliter worden bezocht door de Taakgroep Pastoraal Contact een Pinksterattentie.

Verder lezen

Openbare vieringen in Bernadette-parochie per 1 juli hervat met veiligheidsmaatregelen

Per 1 juli willen we de publieke vieringen hervatten. Dat betekent dat er op zaterdagavond om 19.00 uur & op zondag om 9.30 uur in de Liduinakerk en om 11.00 uur in de kerk Petrus’ Banden een viering zal plaatsvinden.

De maand juni wordt een overgangsmaand. In de loop van de maand zal het voor een beperkt aantal mensen mogelijk zijn de zaterdagavondviering in de Liduinakerk bij te wonen. Zodra dat het geval is, kunnen belangstellenden zich daarvoor inschrijven. Deze beperkte aanwezigheid heeft ook als doel om te zien of de getroffen maatregelen in de praktijk werken.

Ook in de loop van juni willen we de viering op vrijdagochtend om 9 uur in de Petrus’ Banden-kerk hervatten.

Verder lezen

Nog geen besluit over hervatting publieke kerkelijke vieringen

Woensdagavond heeft het bisdom protocollen gecommuniceerd onder welke voorwaarden de vieringen mogen worden hervat. Volgende week wordt er in onze parochie een besluit wordt genomen hoe we hier mee zullen omgaan. De preventiemaatregelen maken vieringen in juni mogelijk met maximaal 30 aanwezigen, vanaf 1 juli mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
Daarbij gelden een flink aantal randvoorwaarden, die vanzelfsprekend goed ingevuld moeten kunnen worden. Denk aan een reserveringssysteem dat het aantal aanwezigen beperkt, looproutes, de mogelijkheid om de handen te reinigen en het spreiden van de aanwezigen door het gebouw.

Verder lezen

Noveen ter voorbereiding op Pinksteren in het Jaar van het Woord van God

De voorbereiding op Pinksteren valt dit jaar samen met de laatste dagen van de maand Mei. De maand Mei is vanouds verbonden met de heilige maagd Maria en op Pinksteren gedenken wij de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Negen dagen lang, van Hemelvaart tot aan de vooravond van Pinksteren, nodigt de bisschop u uit om te met Maria en de gehele Kerk samen bidden om de komst van de Heilige Geest.

Voor elke dag van de noveen staat er een bijbeltekst op de website.

Verder lezen

Voor de jeugd: Hemelvaart en Pinksteren

Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen en gaat naar zijn Vader in de hemel. Nadat de achtergebleven leerlingen acht dagen in ongerustheid hebben verkeerd over wat hen nu te doen staat, worden opgeschrikt door de Heilige Geest.

Pastoraal werkster Desiree Bühler leest speciaal voor de jeugd het verhaal van beide dagen, en legt ook kort de betekenis uit in een video op onze website.

Verder lezen