Vastenactie 2019: vrouwen en watermanagement in Masasi

Dit jaar steunt Vastenactie verschillende projecten die schoon water dichterbij mensen moeten brengen. De parochies van Rotterdam Rechter Maasoever gaan de mensen in Masisi in Congo steunen bij hun actie om latrines te bouwen en de watervoorziening te verbeteren. U kunt vanaf Aswoensdag t/m Pasen uw financiële bijdrage leveren in de extra collectes aan het eind van de vieringen in het weekend of door overmaking van uw gift op rekeningnummer NL27 INGB 0003901456 tnv Par.Missie Comité, Rotterdam.

Kerkbijdrage maart later geincasseerd

Zoals een aantal parochianen wellicht is opgevallen, is de kerkbijdrage voor de maand maart nog niet geïncasseerd.
Vanwege de overdracht aan een nieuwe administrateur en het inregelen van bevoegdheden bij onze bank loopt deze incasso wat vertraging op. Zoals het er nu uitziet zal dit pas eind april geregeld zijn. Wij zullen dan de kerkbijdragen voor maart en april gaan incasseren.

Parochiecentrum fungeert als stembureau

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook de Piet Roest-zaal van het parochiecentrum van de Bernadette fungeert deze keer als stembureau. Zo wordt het wijkbewoners makkelijk gemaakt om hun stemmen uit te brengen. Het parochiecentrum is bereikbaar vanaf de Wilgenplaslaan. Dit zal met een extra bord worden aangegeven. […]

De Liduinakerk in het licht gezet

De Liduinakerk, waar doorgaans alleen op zaterdagavond wordt gekerkt, staat langs de drukke Burgemeester Le Fevre de Montignylaan. Door de ligging van het gebouw, dat wat verder van de weg af staat, is het gebouw ‘s avonds en ‘s nachts in het donker gehuld. Kennelijk zorgt die donkere hoek er voor dat veel wijkbewoners denken dat […]

Kerkbalans 2019: doet u ook mee?

Veel parochianen hebben de afgelopen weken ‘meegebouwd’ aan hun kerk via het doen van de kerkbijdrage. Hartelijk dan daar voor. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, of bent u het zicht op de actiebrief kwijt, dan kunt u nog steeds deelnemen. Hier leest u hoe gemakkelijk dat is. Het pastoraal team en een aantal […]

Wereldgebedsdag in Citykerk ‘het Steiger

De Wereldgebedsdag is dit jaar op 1 maart! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. […]

Volgende pagina » « Vorige pagina