Brief van de bisschop aan alle gelovigen in parochies en instellingen

In een brief aan alle gelovigen die op vrijdag 13 maart is verstuurd, dankt bisschop Van den Hende hen op voorhand voor de betrachte zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in parochies en instellingen. De bisschop vraagt om gebed en om aandacht te houden voor kwetsbare mensen die in Christus’ Naam een beroep doen op onze solidariteit (cf. Matteus 25, 40): “Al kan er in deze tijd van het coronavirus sprake zijn van quarantaine en isolement, we worden geroepen om niet ons hart te sluiten, noch voor Heer en noch voor onze medemens.”

Alle publieke RK-kerkdiensten worden tot 31 maart afgelast

Het bisdom Rotterdam heeft op vrijdagochtend laten weten dat in verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Hiermee scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder genomen maatregelen en, in aansluiting op het recente advies van het RIVM.

Slotviering kerk Verrijzenis van de Heer uitgesteld in verband met Corona-dreiging

De maatregel van de Nederlandse overheid van donderdagmiddag om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, noodzaakt het parochiebestuur van de Bernadette-parochie om de slotviering voor de Verrijzenis van de Heer in Schiebroek uit te stellen. Dat is een beslissing die we betreuren, maar onvermijdelijk is. Er zal een nieuwe datum worden gezocht om alsnog op een waardige manier afscheid te nemen van de Verrijzeniskerk.

Kerkbalans 2020 – Noel Vijverberg: “Voor mij is de kerk een vertrouwde plek waar je mag zijn wie je bent.”

Noel Vijverberg (15) zit in 4 VWO en speelt graag hockey in zijn vrije tijd. Zijn moeder komt uit het katholieke deel van Ierland en zijn vader is actief in de kerkmuziek. Naar de kerk gaan, zal Noel niet snel tot zijn hobby’s rekenen. Toch vindt hij in de kerk een plek waar hij zich thuis voelt. “Voor mij is de kerk een vertrouwde plek waar je mag zijn wie je bent”, zegt hij.

Wat Noel hoopt voor de toekomst? “Ik denk dat het belangrijk is dat de kerk blijft bestaan en ik hoop dat er altijd een plek zal zijn voor mensen om naartoe te gaan. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen.”

Laatste viering in de kerk Verrijzenis van de Heer in Schiebroek

Op zondag 15 maart vindt om 15.00 uur de laatste vering plaats in de kerk Verrijzenis van de Heer aan de Meidoornsingel in Schiebroek. Hiermee komt een eind aan een periode van bijna 56 jaar waarin deze kerk door de Rooms-Katholieke kerk is gebruikt.

Bisschop Van den Hende zal zondag om 15.00 uur voor gaan in de slotviering. Aan het eind van de eucharistieviering wordt het Allerheiligste in processie de kerk uitgedragen. Ook de Godslamp, het altaarmissaal, het lectionarium en de relieken uit de altaren worden in processie de kerk uitgevoerd. Alle kaarsen worden gedoofd door de kosters. Met deze handelingen wordt aangegeven dat er in deze kerk niet meer gevierd zal worden.

Relieken van de Heilige Bernadette in Rotterdam

Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot en met donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur.

Vastenmaaltijden in Hillegersberg en Overschie

In de Veertigdagentijd organiseert de MOV-groep een Vastenmaaltijd: op 11 maart in de pastorie van de Liduinakerk in Hillegersberg en op 18 maart in de pastorie H. Petrus’ Banden in Overschie. Met elkaar eten we een lekker maaltijdsoepje (eigen soepkom + lepel meenemen a.u.b.) en wordt door Marijke Ameling een presentatie gegeven over het Vastenproject 2020.

Maatregelen in onze kerken i.v.m. het Corona-virus

Nu het coronavirus ook in Nederland is opgemerkt, zijn de volgende maatregelen van kracht:
Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Volgende pagina » « Vorige pagina