Help dokter Anwar aan een ambulance

Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh. In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.

In het weekend 29-30 augustus zal aan het eind van de vieringen de collecte worden gehouden voor MIVA.

Verder lezen

Alle plaatsen bezet bij het afscheid van de Verrijzenis van de Heer

Op zondag 20 september om 15.00 uur nemen we officieel afscheid van de kerk Verrijzenis van de Heer aan de Meidoornsingel in Schiebroek. Dat doen we door nog één keer daar de eucharistie te vieren en daarna de Heilige Communie en de relieken in processie de kerk uit te dragen.

In verband met de maatregelen in het kader van Corona is de viering toegankelijk voor maximaal 70 parochianen. Met name parochianen die regelmatig kerkten in de Verrijzeniskerk nodigen we van harte uit zich aan te melden via het parochiesecretariaat of de website.

Verder lezen

Geen aanmeldingen, wel vrijwillige registratie

Nu het corona-virus in Nederland in het geheel nog niet op zijn retour is, blijven de corona-maatregelen die we hebben getroffen in onze kerken van kracht. Dat betekent: afstand houden, handen desinfecteren en verplichte looproutes. En niet naar de kerk wanneer je je niet lekker voelt. In het begin was het nog wat onwennig, maar inmiddels begint het al weer meer vertrouwd te worden.

Een aantal parochianen heeft gevraagd of er toch weer een vorm van registratie kan worden gedaan, om bij een eventuele besmetting van een kerkganger de andere kerkgangers te kunnen waarschuwen. Eigenlijk op dezelfde manier als dat dat nu in de horeca gebeurd.

Verder lezen

Vieringen in het weekend: moet je reserveren?

Naar aanleiding van de bijgestelde regels voor corona-maatregelen vanuit het bisdom is het niet langer nodig te registreren voor publieke vieringen van het weekend. Daarom hebben we de registratie-mogelijkheid op de website inmiddels uitgeschakeld voor de reguliere vieringen. Het was al mogelijk zonder registratie vooraf naar de kerk te gaan en daar alsnog te registreren.

Wel zal de toezichthouder het aantal kerkgangers tellen en, als door het aantal de voorgeschreven anderhalve meter afstand in het geding komt, de toegang beperken.

Verder lezen

Bouw mee aan een levende parochiegemeenschap

Onze parochie H.Bernadette zit op dit moment in een overgangsfase. In de Verrijzeniskerk in Schiebroek zijn geen wekelijkse vieringen meer en over een paar jaar is daar een mooie nieuwe kerk voor onze parochie herrezen. Tot die tijd vieren wij in de Liduinakerk in Hillegersberg op zaterdagavond en zondagmorgen en in de Petrus Bandenkerk in Overschie op zondagmorgen.

Een levendige parochiegemeenschap kan niet zonder actieve vrijwilligers en op dit moment zijn we op zoek naar die vrijwilligers voor de Liduinakerk en straks voor de nieuwe kerk in Schiebroek.

Verder lezen