Pastoraal team

Het pastorale team van de parochie behoort toe aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever: een samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Het pastorale team bestaat uit:

    Mgr. van den Hende

Moderator

     
 

 

  C.N. Bergs

priester / plebaan

 

     
    R.G.M. Gouw

priester / vice-moderator

 

     
    R.I.M. Lijesen

pastoraal werker / coördinator pastoraal team

 

     
    mw. G.M. Martens-Spruijt

pastoraal werker