Pastoraal team

Het pastorale team van de parochie behoort toe aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever: een samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Het pastorale team bestaat uit:

Mgr. van den Hende

Moderator

R.G.M. Gouw

priester / vice-moderator

R.I.M. Lijesen

pastoraal werker / coördinator pastoraal team

mw. D.W.M. Bühler

pastoraal werker

M.P.J. Hagen
priester/plebaan