Pastoraal team

Het pastorale team van de parochie behoort toe aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever: een samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Het pastorale team bestaat uit:

    Mgr. Van den Hende

 

Moderator

     
    R.G.M. Gouw

 

priester / vice-moderator

     
   

G.E.J. Doe

 

Diaken

     
   

M.P.J. Hagen


priester/plebaan