Pastoraal team

Het pastorale team van de parochie behoort toe aan de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever: een samenwerkingsverband van parochies in Rotterdam ten Noorden van de Maas.

Het pastorale team bestaat uit:

Mgr. van den Hende

Moderator

 

 

R.G.M. Gouw

priester / vice-moderator

R.I.M. Lijesen

pastoraal werker / coördinator pastoraal team

mw. G.M. Martens-Spruijt 

pastoraal werker (tot 1 juli 2019)

mw. M.T.M.  van der Zwaan-Arends

pastoraal werker