Pastoraatsgroep

Zoals de naam al zegt gaat de pastoraatsgroep over de pastorale zaken in de parochie. Daar waar het parochiebestuur spreekt en beslist over Financiële zaken, gebouwen en personeel. Heeft de pastoraatsgroep de portefeuilles liturgie, catechese, diaconie en pastoraat. Omdat wij bijzondere aandacht willen hebben voor Jeugd en Jongeren heeft onze pastoraatsgroep hier ook een portefeuille houder voor. De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van het pastorale team. In de afgelopen jaren zijn parochies steeds groter geworden. Vaak bestaan ze uit meerdere kerken. Onze parochie is zelfs onderdeel van een federatie met vier parochies. Iedere parochie heeft een eigen parochiebestuur en een eigen pastoraatsgroep. Het pastorale team werkt voor de hele federatie.

De pastoraatsgroep in onze parochie vergadert één keer per maand. In deze vergaderingen bespreken wij de gebeurtenissen van de afgelopen maand en blikken wij vooruit op de komende periode. Bij alle punten brengen de leden van de pastoraatsgroep in wat ze horen en zien in de parochie. Om een voorbeeld te geven. Wij blikken terug op een speciale viering en de leden van de pastoraatsgroep brengen in wat ze er zelf van gehoord en gezien hebben, maar ze brengen ook in wat ze van parochianen over deze viering gehoord hebben. Door zo te werken houden wij voeling met wat er in de geloofsgemeenschap in onze parochie leeft.

Naast de ogen en oren van de parochie zijn de leden van de pastoraatsgroep ook degenen die parochianen, vaak vrijwilligers, informeren over pastorale zaken. Ieder lid van de pastoraatsgroep heeft een taakveld waaronder weer werkgroepen vallen. Het lid van de pastoraatsgroep houdt contact met deze werkgroepen en is bij de vergaderingen van deze werkgroepen indien nodig. Bijvoorbeeld onder het taakveld catechese valt o.a. de voorbereiding op het H. Vormsel, Eerste H. Communie, etc.

De leden van de pastoraatsgroep houden zo goed als mogelijk contact met de parochianen. Parochianen kunnen ook zelf contact opnemen met een lid van de pastoraatsgroep. Door het contactformulier in te vullen of door ze rechtstreeks aan te spreken.

Leden van de pastoraatsgroep

Mgr. van den Hende Moderator / vVoorzitter

Barbara den Boogaart Vertegenwoordiging Schiebroek

Margriet Doornbosch – de Frankrijker catechese + vertegenwoordiging Overschie

Magda Moors Jeugd en Jongeren

Hieronder vindt u berichten van de pastoraatsgroep: