Pastoraat

Soms heb je even een luisterend oor nodig. Dat kan gebeuren wanneer het tegen zit in het leven, bijvoorbeeld door ziekte. Maar ook wanneer iemand, die je dierbaar was, overleden is. Of er komen zoveel vragen op je af, dat je er zelf even geen antwoord op hebt. Dat kunnen vragen zijn over wat je gelooft en waar je over twijfelt. Maar het hoeven geen uitdrukkelijke geloofsvragen te zijn.
Als je aan het leven pijn of verdriet opdoet, of met vragen rondloopt, dan is het goed om daarover in gesprek te gaan. Wij noemen dat een pastoraal gesprek. In onze parochie is het mogelijk zo’n gesprek met een van de pastores aan te vragen. Daarnaast zijn ook vrijwilligers beschikbaar voor een pastoraal gesprek. Met name de leden van de taakgroep pastoraal bezoek brengen ziekenbezoek en voeren gesprekken met nabestaanden. Daarnaast brengen vrijwilligers van het seniorencontact bezoek aan ouderen die ziek zijn of behoefte hebben aan een gesprek.
Wanneer u een pastoraal gesprek wilt met een pastor of een vrijwilliger, neem dan contact op met het parochiecentrum voor een afspraak.