Bouwen aan een netwerk van liefde

10,00

Bisschop Johannes van den Hende is niet alleen bisschop van Rotterdam, maar ook voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en referent voor de oecumene. In dit boek staan kenmerkende teksten uit de eerste 12½ jaar dat hij bisschop was.

De opbrengst van de verkoop van dit boek komt geheel ten goede aan het Torenfonds van de Bernadetteparochie.

Categorie:

Beschrijving

De teksten nemen ons mee in een opdracht: de Kerk als een netwerk van liefde in het voetspoor van Jezus Christus. Bisschop Van den Hende spreekt de taal van jonge mensen tijdens de Wereldjongerendagen in Sydney of Krakau, van pelgrims die hij voorbereidt op een Lourdesreis, parochianen die hij welkom heet op diocesane parochiedagen, of collega-priesters. Van den Hende put uit de bronnen van de Kerk zoals de heilige Schrift, conciliedocumenten, pauselijke brieven en de sociale leer van de Kerk. Hij verbindt deze met de actualiteit van het samenleven in het licht van het geloof, met de waardigheid van de mens in deze tijd, cultuur en economie. Altijd zijn de voordrachten herderlijk en bemoedigend en ligt een kwinkslag om de hoek. ‘Geloof’ is de draad waaraan de teksten in dit boek worden geregen: geloof belijden, geloof leven, geloof vieren, in geloof bidden. Niet toevallig zijn dit de hoofdthema’s van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende werd geboren in Groningen in 1964. Hij studeerde theologie in Utrecht en canoniek recht in Rome en promoveerde aan de Pontifica Unversità Gregoriana. Hij was priester van het bisdom Groningen van 1991 tot 2006, bisschop in Breda van 2006 tot 2011 en is sindsdien bisschop van Rotterdam. Mgr. Van den Hende is sinds voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.