DOCAT – de sociale leer van de katholieke kerk

7,95

De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de katholieke Kerk.

Categorie:

Beschrijving

De sociale leer van de Kerk is ontstaan als een antwoord op concrete problemen in de samenleving tijdens de industrialisatie eind 19e eeuw. Vanaf dat moment is de sociale leer steeds verder uitgewerkt.

Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een wereld die steeds complexer geworden is? Daarbij helpt de DOCAT!

De Nederlandse vertaling verscheen op initiatief van het bisdom Rotterdam en is voordelig voor parochianen aan te schaffen.

 

We worden gevoed door de sacramenten om onze band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad. Die liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt. De liefde van Christus vraagt antwoord. Toen Jezus zijn leerlingen de voeten waste bij het laatste avondmaal, zei Hij: “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” (Johannes 13, 15).