Sacrament van de ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving kan toegediend worden aan gelovigen die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt of stervende zijn. Ook aan bejaarden of hen die bijzonder zwak maar niet ziek zijn kan dit sacrament worden toegediend.

Wilt u het sacrament van de zieken ontvangen, belt u dan met het parochiesecretariaat. De medewerker op het secretariaat zal u in contact brengen met een pastor