Taakgroep MOV

maria_altaar_LiduinaOnze parochie heeft een taakgroep MOV, wat staat voor: Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede. Zoals veel missionarissen vragen wij aandacht voor mondiale problematieken: arm en rijk, gerechtigheid en vrede, duurzame ontwikkeling. Wij geven steun aan missie- en ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden. Daarnaast proberen wij mensen bewust te maken van onrechtvaardige verhoudingen in de wereld.

De belangrijkste MOV-acties zijn: de Vastenaktie (in de Veertigdagentijd voor Pasen), Vredeszondag (in september) en de Adventsactie (in de vier weken voor Kerstmis). Daarnaast vragen wij aandacht voor andere acties, zoals Wereldmissiemaand.