Uw gegevens

Wij ontvangen uw gegevens van Sila (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). De SILA is opgericht ter ondersteuning van de administraties van de deelnemende kerken.
In 1994 verdween de vermelding van kerkelijke gezindte uit het bevolkingsregister. Dat was een beslissing van de overheid. Dat was vervelend voor de lokale kerken in Nederland.

De kerken kwamen met een praktische oplossing: de SILA en de ‘SILA-stip’. Bij de burgerlijke gemeente staat nu achter de naam van iedere burger die lid is van één van de bij de SILA aangesloten kerken een ‘SILA-stip’. Die stip betekent dat de betrokkene is opgenomen in de SILA-administratie, een verzameladministratie van kerkleden. De burgerlijke gemeenten, die aan die stip niet kunnen zien bij welk kerkgenootschap iemand met zo’n SILA-stip hoort, verstrekken aan de verzameladministratie SILA de mutaties over die burgers.
Bij de SILA weet men wél wie bij welke kerk hoort en zo kan de SILA de mutaties doorsturen naar de betrokken kerkgemeenschap. Bij het opzetten van de SILA-administratie is aan alle kerkleden deze oplossing uitgelegd en is iedereen in de gelegenheid gesteld desgewenst bezwaar te maken tegen opname in de SILA-administratie.

De SILA meldt zelf ook mutaties aan de burgerlijke gemeenten: nieuwe kerkleden en ‘bedankjes’. Voor deze mensen wordt respectievelijk een SILA-stip geplaatst of weggehaald. Die meldingen komen uit de deelnemende kerkgenootschappen, dus uiteindelijk van de betrokkenen zelf.

Wilt u niet bij het SILA ingeschreven staan, neemt u dan contact op met ons parochiesecretariaat.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens (in brede zin) vindt u hier.