Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van levensbelang voor onze parochie. Het voorbereiden van vieringen, het doen van tuinonderhoud, het organiseren van seniorenbijeenkomsten, het zijn van koster: allemaal voorbeelden van activiteiten die worden opgepakt door vrijwilligers.

Omdat de activiteiten van onze vrijwilligers erg worden gewaardeerd worden met enige regelmaat gezellige bijeenkomsten georganiseerd om hen in het zonnetje te zetten.

Om misverstanden te voorkomen is er sinds medio 2016 een Vrijwilligersreglement.