Onze parochie

‘Want geloven doe je samen’ is het motto van parochie H. Bernadette. In de wijken Hillegersberg, Schiebroek en Overschie vormen wij een herkenbare gemeenschap waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om vorm te geven aan hun geloof.

 

Om voor iedereen bereikbaar te zijn, is er voor elk wat wils: er is aanbod voor verschillende doelgroepen, jong en oud.

Een veelkleurige gemeenschap

De vieringen hebben verschillende stijlen van  klassiek tot modern. Onze parochie beschikt over het dames- en herenkoor  St. Gregorius met een klassiek repertoire, het kinderkoor De Zingende Engeltjes dat meestal in de gezinsvieringen haar stemmetjes laat klinken en de Schola die voornamelijk de Gregoriaanse gezangen laat horen. Ondanks de verschillen in stijl, is herkenbaar dat het om vieringen van dezelfde parochiegemeenschap gaat.

In onze parochie is veel aandacht voor het leren. Jaarlijks wordt een uitgebreid bezinningsprogramma aangeboden, een deel daarvan in samenwerking met de andere parochies binnen de federatie Rotterdam Rechter Maasoever. Naast volwassencatechese steken wij veel energie in de vorming van kinderen en hun ouders, zoals bij de voorbereiding op het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel. Ook is er een jaarprogramma voor de allerkleinsten (4-6 jaar) en voor kinderen die hun Eerst H. Communie hebben gedaan. Zij volgen met veel enthousiasme het project Het Licht op ons pad.

Aanbod voor jong en oud

Onze parochie heeft een actief seniorencontact. De contactmiddagen en de seniorenvieringen zijn laagdrempelig en worden door een groot aantal senioren bezocht. Elk jaar wordt er een busreis georganiseerd en de bus is altijd vol. petrus-bandenDaarmee worden ouderen bereikt die op zondag niet zo gauw naar de kerk kunnen komen. Voor hen is het seniorencontact een plek om onderling contact te kunnen onderhouden.

De komende jaren wil de parochie zich nadrukkelijk richten op jonge gezinnen, jeugd en jongeren. Binnen deze doelgroepen bouwen wij aan een netwerk van contacten. Daardoor kan de parochie gericht inspelen op vragen die er leven. Wij willen gemeenschappen vormen waar mensen kunnen leren met elkaar, dienstbaar kunnen zijn aan anderen, kunnen bidden, kunnen vieren.

Wij werken in de parochie samen met de katholieke basisscholen, de middelbare school en een school voor speciaal onderwijs.

Op weg naar één gemeenschap

Parochie De Vier Evangelisten is opgericht in 2003. Vanuit de voormalige vier parochies zijn we gegroeid naar één gemeenschap. De H.Pauluskerk, de Christus Koningkerk en Verrijzeniskerk zijn nu gesloten. Wij vieren in de kerk de H.Liduinakerk. Op 1 januari 2014 zijn wij gefuseerd met de parochie H. Nicolaas in Overschie, waar gevierd werd in de Petrus’ Bandenkerk en de kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende olv-altijdurende-bijstandBijstand, tot de parochie H. Bernadette. Inmiddels zijn deze beide kerken gesloten en wordt gevierd in een Vierlocatie aan de Baanweg.

Onze parochie is één van de vier parochies die samenwerken in de Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever:

  • H. Maria gevormd uit de H. Lambertus (Kralingen) en de Pax Christi. De Eendrachtskapel maakte ook deel uit van deze parochie, maar deze kerklokatie behoort sinds april 2015 niet meer tot de parochie.
  • H. Johannes gevormd uit de HH Franciscus & Clara (Oude Nooden), Het Steiger, Albertus Magnus (Blijdorp). De H. Joseph (Paradijskerk) maakte hier ook deel van uit, maar deze kerklokatie is sinds november 2015 niet meer in gebruik door deze parochie.
  • HH Laurentius & Elisabeth parochie, de kathedrale kerk van Rotterdam.

Het samengaan van mensen uit verschillende delen van de parochie heeft geleid tot nieuwe initiatieven: uitbreiding van het seniorenwerk over de hele parochie, een doorstart van de MOV-groep (missie-ontwikkelingsamenwerking-vrede), het ontstaan van een pastorale bezoekgroep.

We zijn een kerk in beweging, die inspireert en ruimte biedt voor iedereen. Zo houden wij onze parochie levend en toegankelijk.