Nieuwe vertaling van het Onze Vader

Op 9 november zal voor iedereen, die wil stilstaan bij de nieuwe vertaling van het Onze Vader, een avond worden georganiseerd waarin uitleg wordt gegabc-boekje_-_beceroles_brugge_onze-vadereven over deze nieuwe vertaling.  Deze avond vindt plaats in de Oase.

Achter in de kerken vindt u een aanmeldingsformulier. U kunt zich ook telefonisch of per mail opgeven bij het
parochiesecretariaat
.