Nieuwe huisvesting

Onze nieuwe kerk heeft een toren nodig: de Torenactie!

Terwijl de gemeentelijke aanvraag voor een bouwvergunning loopt, leggen Aafje en de parochie H. Bernadette de hand aan de laatste details voor wat betreft het ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is (en dat betekent dan ook over de kosten overeenstemming is) zullen we dit uiteraard aan u presenteren.

Vanaf de eerste fase van het ontwerp staat voor het gebouw een klokkentoren ingetekend. Dat geeft het kerkgebouw smoel en laat iedereen zien dat er hier een kerkgebouw staat. Met het luiden van de klokken kunnen we, letterlijk, ons eigen katholieke geluid laten horen.

Helaas past een kerktoren niet in de begroting die we voor de nieuwbouw hebben gereserveerd. Daarom wordt er in de komende jaar actie gevoerd om de financiën bij elkaar te brengen voor de bouw van een kerktoren met daarin drie klokken die afkomstig zijn van de kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Overschie.

Het doel is om € 125.000,- bij elkaar te brengen: daarmee kan de klokkentoren worden gerealiseerd.

U kunt meedoen aan de torenactie. Via allerlei activiteiten die in de komende jaren worden gehouden, maar ook door de actie voor de klokkentoren rechtstreeks te steunen. Dat kan via ons speciale bankrekeningnummer NL83 INGB 000 517 22 15.

Maar u kunt ook heel gemakkelijk een bijdrage doen via het formulier hieronder. Kies daarbij voor ‘Torenactie H. Bernadette’ als bestemming voor uw bijdragen. Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!

Bedrag

De laatste stand van zaken rond de nieuwbouw van de kerk en de torenactie leest u hier.