Slotviering Verrijzeniskerk: “we keren hier terug”

Afgelopen zondag werd voor het laatst de Eucharistie gevierd in de kerk Verrijzenis van de Heer in Schiebroek. In de prachtig met bloemen versierde kerk kreeg Mgr. Van den Hende assistentie van vicaris H., Eggink, Oud-vicaris Mgr. J.G.M. Zuidgeest, Plebaan M. Hagen en diaken E. Doe. Enkele leden van het Bernadettekoor luisterden de viering op met koorzang. Mgr. Van den Hende sprak te hoop uit dat ook de aanwezigen die kracht hebben om daadwerkelijk op deze plek terug te keren.

Lees meer