Vieren

Onze parochie heeft een gevarieerd liturgisch aanbod voor jong en oud. De vieringen hebben verschillende stijlen van  klassiek tot modern. Ook zijn er gezinsvieringen, kinderwoorddiensten en kindernevendiensten. Naast eucharistievieringen zijn er regelmatig woord- en communievieringen onder leiding van een pastoraal werker en vieringen onder leiding van parochianen. In de vieringen zijn de gewoonten en de feesten herkenbaar van de deelgemeenschappen waaruit onze parochiegemeenschap oorspronkelijk voortkomt.

De zondagsvieringen zijn gericht op een breed publiek. Onze parochie beschikt over vijf koren: de dames- en herenkoren Bernadette en St. Gregorius met een klassiek repertoire, het middenkoor Sing Along dat hedendaagse liederen zingt maar ook missen van Schubert en Gounod ten gehore brengt, het kinderkoor De Zingende Engeltjes dat meestal in de gezinsvieringen haar stemmetjes laat klinken en de Schola die voornamelijk de Gregoriaanse gezangen laat horen. Ondanks de verschillen in stijl, is herkenbaar dat het om vieringen van dezelfde parochiegemeenschap gaat.

Naast de vieringen in het weekend zijn er in de Verrijzeniskerk doordeweekse vieringen. Speciaal voor ouderen houdt het seniorencontact vieringen in de OASE naast de Verrijzeniskerk.

Daarnaast verzorgen wij ook uitvaartdiensten. U kunt voor informatie contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Wij dragen er zorg voor dat ieder de verschillende sacramenten kan ontvangen, met name de ziekenzalving en de biecht. Voor het doopsel, de eerste communie en het vormsel worden voorbereidingsbijeenkomsten voor kinderen en ouders aangeboden. Ook volwassenen kunnen voorbereid worden op het doopsel en/of het vormsel. Verder is er een voorbereidingstraject voor paren die een kerkelijk huwelijk willen sluiten.