Seniorencontact

Activiteiten voor senioren

 

Bent u 65 jaar of ouder dan maken wij u graag opmerkzaam op het seniorencontact. Het seniorencontact verzorgt activiteiten voor de senioren in onze parochie.

Ongeveer één maal per 6 weken is er een Woord- en Communieviering met een bepaald thema. Deze viering vindt plaats op woensdagmorgen om 10.00 uur. Na afloop van de viering drinken we altijd koffie met elkaar en is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Daarnaast is er regelmatig een Contactmiddag. Deze vindt ook ongeveer één maal per zes weken plaats op vrijdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. De inhoud van de contactmiddag is iedere keer anders. Soms is er een lezing met beelden, soms kijken we met elkaar film of is er een optreden met muziek. Wij proberen zo veel mogelijk afwisseling te brengen in het activiteitenaanbod. Onderling contact neemt een belangrijke plaats in.

Twee maal per jaar, rond Pasen en Kerst, is er een feestelijke Eucharistieviering, gevolgd door een ontbijt.

In de maand mei organiseren wij een bustocht. Afgelopen jaren gingen we o.a. naar Volendam, de Veluwe en de Biesbosch.

De activiteiten vinden plaats in de Oase, ingang Wilgenplaslaan 190.

Mocht u problemen hebben met het vervoer naar de Oase, dan bestaat de mogelijkheid dat u opgehaald en thuisgebracht wordt! U kunt zich daarvoor aanmelden bij het parochiecentrum.

 

De komende maanden ziet het programma er als volgt uit:

Woensdagen 6 september en 8 november om 10.00 uur: Themaviering

Woensdag 20 december 10.15 uur: Eucharistieviering met aansluitend Kerstontbijt

Vrijdagen 15 september, 20 oktober en 1 december om 14.30 uur: Contactmiddagen

 

In 2018 zijn de vieringen op 14 februari (Aswoensdag), 28 maart (Pasen), 9 mei en 20 juni.

De Contactmiddagen in 2018 zijn op: 26 januari, 2 maart, 13 april en 13 juli.

 

De busreis is voorlopig gepland op woensdag 23 mei.

 

U bent van harte welkom bij één van onze activiteiten!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jenny Venderbos, tel. 010-7865660