Seniorencontact: Activiteiten voor senioren

Bent u 65 jaar of ouder, dan maken wij u graag opmerkzaam op het Seniorencontact. Het Seniorencontact verzorgt activiteiten voor de ouderen in onze parochie.

Door het jaar heen organiseren wij contactmiddagen, ongeveer een maal per 6 weken. De inhoud van de contactmiddag is iedere keer anders. Soms is er een lezing met beelden, soms kijken we met elkaar een film of is er een optreden met muziek, doen we spelletjes of is er een bingo. Wij proberen zo veel mogelijk afwisseling te brengen in het activiteitenaanbod. Onderling contact tijdens de koffie en thee neemt een belangrijke plaats in. De middagen zijn altijd op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur.

De middagen vinden sinds de sluiting van de Verrijzeniskerk plaats in de Recreatiezaal van Wooncentrum Borghave aan de Wilgenlei 302-786 in de wijk Schiebroek.
Mocht u problemen hebben met het vervoer naar Borghave, dan bestaat de mogelijkheid dat u opgehaald en thuisgebracht wordt.

In mei organiseren wij een bustocht. Afgelopen jaren gingen we o.a. naar het Groene Hart en de Hoeksche Waard.

In 2022 zijn de contactmiddagen op: 12 augustus, 23 september, 4 november en 16 december, steeds op vrijdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur.

U bent van harte welkom bij onze contactmiddagen. Aanmelden is niet nodig.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jenny Venderbos  (via het Parochiesecretariaat tel. 010 4 18 18 50). 

De laatste nieuwsberichten over de seniorenactiviteiten leest u hieronder: