Uitvaart

In de christelijke traditie heeft de uitvaart een belangrijke plaats. Wij vieren de uitvaartliturgie vanuit het paasgeloof uitvaartkaarsdat de dood het laatste woord niet heeft. De viering van de uitvaart heeft in de afgelopen jaren meer persoonlijke trekken gekregen: in de keuze van Schriftlezingen, liederen en gebeden, en zeker ook in de overweging. Wel is het belangrijk dat het eigen karakter van een liturgieviering intact blijft. De ruimte voor toespraken en voor het afspelen van geluidopnames is daarom beperkt.

Uitvaarten in de Liduinakerk kunnen met in achtname van corona-maatregelen plaatsvinden. Dankzij een camerasysteem kunnen niet-aanwezige belangstellingen de uitvaartplechtigheid bijwonen.

Een uitvaart kan plaatsvinden in een van beide kerken van de parochie. De uitvaartdienst kan een eucharistieviering zijn (als een priester voorgaat) of een woord- en communieviering (als een pastoraal werker voorgaat). Een woord- en gebedsdienst is steeds vaker een passende vorm die recht doet aan de betrokkenheid van de nabestaanden. Wanneer de familie dit wenst kan de pastor, na afloop van de kerkdienst, voor een korte plechtigheid meegaan naar de begraafplaats of de aula. Ook is het mogelijk dat een uitvaartdienst uitsluitend plaatsvindt in een aula, en niet in een parochiekerk.

kopie_0755Onze parochie besteedt veel aandacht aan het afscheid van overleden parochianen. In elk van onze kerken is een gedachtenisplaats voor overledenen met gedachteniskruisjes en -lichtjes ingericht. Door koorzang, de diensten van kosters en de bloemversiering geeft de parochiegemeenschap blijk van betrokkenheid. Pastores en vrijwilligers geven pastorale begeleiding aan zieken en helpen nabestaanden bij een gelovige verwerking van hun verlies.

Voor een afspraak of ingeval van een overlijden kunt u contact opnemen met
het parochiecentrum .

Begraafplaats Rotterdam heeft een eigen katholieke begraafplaats: de ‘R.K. Begraafplaats St. Laurentius’ aan de Nieuwe Crooswijkse weg 123. Maar ook andere begraafplaatsen hebben een katholiek gedeelte, zoals Begraafplaats Hofwijk en de Algemene begraafplaats Crooswijk.

begraafplaats_overschieDe locatie Overschie  beschikt over een begraafplaats voor parochianen uit Overschie. De begraafplaats is gelegen aan de overzijde van de voormalige  Petrus’ Bandenkerk. Er zijn familiegraven en algemene graven. Het beheer van deze begraafplaats is in 2021 overgedragen aan Laurentius. Laurentius heeft ook de bestaande verplichtingen met de familie van de nabestaanden overgenomen.