Gebedsintentie – zaterdag en zondag

10,00

U kunt hier een intentie opgeven voor zaterdag of zondag. Deze intentie wordt gelezen in de Liduinakerk (op zaterdag) of in de Liduinakerk en op de vierlocatie in Overschie (op zondag). Vermeldt de naam van degene voor wie de gebedsintentie is bedoeld, of natuurlijk iets anders waarvoor u wilt dat er gebeden wordt. Wilt u de intentie liever voor uwzelf houden, dan vermeld u ‘bijzondere intentie’.

U dient u een datum op te geven, dat kan ook maanden vooruit. Om intenties te kunnen verwerken moet een intentie tenminste een week  voor de bedoelde datum doorgegeven zijn.

*
Categorie:

Beschrijving

Een gebedsintentie is een gebed in een viering voor bijvoorbeeld een overledene, een zieke of voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. Het kan eventueel ook anoniem een “bijzondere intentie” zijn. De voorganger vraagt tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie. Wordt er gebeden tijdens een Eucharistieviering dan wordt de gebedsintentie ook wel misintentie genoemd.

Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.