Slotviering Verrijzeniskerk: “we keren hier terug”

Afgelopen zondag werd voor het laatst de Eucharistie gevierd in de kerk Verrijzenis van de Heer in Schiebroek. En hoewel de kerk niet zo gevuld leek: met circa 100 aanwezige mensen was de maximale capaciteit bereikt. Een direct gevolg van de maatregelen rond corona.

In de prachtig met bloemen versierde kerk kreeg Mgr. Van den Hende assistentie van regiovicaris  H.M.W. Egging,  Oud-vicaris Mgr. J.G.M. Zuidgeest, Plebaan M. Hagen, diaken E. Doe en pastoraal werker D.W.M. Bühler. Enkele leden van het Bernadettekoor luisterden de viering op met koorzang.

In zijn preek sprak mgr. Van den Hende over de vele herinneringen die in deze kerk liggen. Blijde en droevige momenten, en momenten van bemoediging. Allemaal hebben deze zich vastgezet in ons hoofd. Nu de kerk plaatsmaakt voor een nieuw kerkgebouw betekent dat niet het einde van deze herinneringen, maar het betekent dat straks nieuwe beelden worden toegevoegd aan de herinnering. Want we keren op deze plaats terug.

Mgr. Van den Hende sprak te hoop uit dat ook de aanwezigen die kracht hebben om daadwerkelijk op deze plek terug te keren. De lezing van Jesaja laat immers zien dat de Heer dicht bij zijn mensen wil wonen. De Heer blijft onze tochtgenoot, ook nu we voort trekken. De kerk helpt ons dichtbij hem te zijn. Want we kunnen elkaar bemoedigen en troosten.

In de lezing van de werkers in de wijngaard lezen we dat iedereen zijn deel krijgt. “Of je nu lang in deze kerk hebt rondgelopen, of relatief kortgeleden hier kerkelijk actief bent geworden: de kerk roept ons allemaal.” En dat blijft zo, ook in de periode dat, in de tijd van sloop en herbouw, in Schiebroek geen kerk zal staan.

Aan het eind van de viering werden het evangelieboek, de relieken en het Heilig Sacrament in processie de kerk uit gedragen en overgebracht naar de H. Liduinakerk in Hillegersberg. Dat gebeurde echter niet voordat een aantal vrijwilligers door Michel Gadron, vicevoorzitter van het parochiebestuur, in het zonnetje werd gezet.  Deze vrijwilligers hebben jarenlang door hun werk de vieringen in de Verrijzeniskerk ondersteund. Ze ontvingen bloemen, de Bernadette-speld of een speciaal vervaardigde huis-paaskaars.

Na afloop van de slotviering was er gelegenheid om met een drankje na te praten en gezamenlijk herinneringen op te halen. De viering was ook te volgen via een livestream. Deze kan ook nu nog worden bekeken.

Met dank aan Bisdom Rotterdam
Met dank aan Bisdom Rotterdam


Met dank aan Bisdom Rotterdam
Met dank aan Bisdom Rotterdam