Kinderactiviteiten rond en met pasen

Op zondag 25 maart vieren we Palmpasen in de kerk. Maak zelf je
Palmpasenstok thuis. Denk alvast na aan wie je je Palmpasenstok wil geven (
iemand die ziek is, oud is of verdrietig is…)
Tips om een Palmpasenstok te maken vind je hier en hier.

De kinderen worden met Palmpaasstok om 9.15 uur verwacht in de kerk, om
nog een Palmpaastakje aan de stok te maken.

Witte Donderdag (29 maart) 17 uur – 18.30 uur in het parochiecentrum van
de Verrijzeniskerk (we gebruiken de ingang aan de Wilgenplaslaan 190). We
gaan de Pesachmaaltijd uitleggen en het verhaal van het laatste avondmaal
bespreken. Het thema is: Jezus en de leerlingen ontmoeten elkaar rond de
tafel van het paasmaal. Net als de leerlingen zitten ook wij aan die tafel. Jezus
is “ons dagelijks brood”. Waarom heb je gewoon brood nodig en waarom heb
je Jezus’ brood nodig?

Goede Vrijdag (30 maart) om 17.00 uur hebben we een kinderkruisweg voor
alle kinderen met hun ouders in de Verrijzeniskerk.

Zaterdag 31 maart om 19.00 uur is er een gebedsviering “Op weg naar Pasen”
voor gezinnen in de Verrijzeniskerk. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Alle vieringen vind je in het overzicht.