Pinksteren 2018

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest¬†neerdaalde uit de hemel op de leerlingen van Jezus. Na Jezus’¬†dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog tot Hemelvaart de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens Zijn leven op aarde. Tien dagen na zijn Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.
Uiteraard vieren we Pinksteren ook in onze parochie. U vindt in onze kalender waar en wanneer er vieringen zijn. U bent van harte welkom.