Pastoor Blaauwhof uit de Pauluskerk in Schiebroek

Na het overlijden van pastoor Blaauwhof, op 23 november, werd van diverse kanten nog eens duidelijk gemaakt welk een bijzondere rol hij heeft gespeeld in de H. Pauluskerk in Schiebroek. Van 1977 tot 2006 is hij Pastoor geweest van deze kerk.
Bij zijn benoeming als pastoor van de H. Pauluskerk in Rotterdam-Schiebroek was er aan de gebouwen , kerk en pastorie, veel achterstallig onderhoud. Eigenhandig is hij begonnen aan de opbouw. Kruiwagens met zand , om de kerk toegankelijk voor een rolstoel te maken, repareren van de glas en loodramen, verlichting en verwarming in de kerk werden aangepakt alles met grote inzet en energie is er veel tot stand gekomen. De kerk in Schiebroek dateert van 1941; dit is de enige kerk in Nederland die in de oorlog is gebouwd. Materialen waren nauwelijks verkrijgbaar. Hierdoor zijn  tijdens de bouw de geplande gebrandschilderde ramen komen te vervallen en is de kerk toen voorzien van glas en loodramen.
Het 50 jarig jubileumfeest van de parochie gaf de eerste aanzet voor het project glas en loodraam. Op initiatief van Blaauwhof, en dankzij zijn grote persoonlijke inzet en volharding zijn de overige glas en lood ramen vervangen door in totaal 28 grote en kleine gebrandschilderde ramen. Door deze inspanningen kreeg de pastoor al snel de bijnaam “de pastoor van de ramen.”
Er is een boekje verschenen met tekst en uitleg over de voorstellingen op de ramen. Rotterdamse thema’s zijn in de ramen verwerkt, als de Lof der Zotheid van Erasmus en een stad zoekend naar het Hart van Ossip Zadkine.
Vanwege zijn langdurige verdienste voor de Rotterdamse samenleving is Blaauwhof in 2001 onderscheiden door de gemeente Rotterdam met de Erasmus Penning. In 2007 werd hij geridderd als  Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De pastoor heeft hartelijke betrekkingen aangeknoopt bij de Eritreese kerkgemeenschap. Toen deze gemeenschap niet over een kerkcentrum kon beschikken heeft de pastoor onderdak aangeboden in zijn kerk te Schiebroek. De kerk is nu eigendom van de Eritreeërs, tot op de dag van vandaag houden zij daar hun vieringen.  De kerk met zijn gebrandschilderde ramen kan nu op uitdrukkelijke wens van pastoor Blaauwhof in stand worden gehouden.
Met dank aan Cees Persoon