Overlijden pastoor Chris Bergs

Eerder vandaag ontvingen wij vanuit het bisdom van Rotterdam bericht dat pastoor Chris Bergs in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden.

Chris Bergs maakte deel uit van het pastoraal team in de federatie van de rechter Maasoever en ging regelmatig voor in vieringen in onze parochie. Wij verliezen in Chris Bergs een warm en betrokken pastoor. Met zijn preken, die niet alleen uit zijn hoofd maar ook vanuit zijn hart kwamen, wist hij ons steeds opnieuw te raken, juist omdat ze gingen over alledaagse dingen.

Chris Bergs werd geboren op 12 maart 1952 in Rotterdam en op 29 jarige leeftijd tot priester gewijd. Na aanstellingen in Pijnacker, Hoogvliet, Rozenburg, Delft, Westland en Rotterdam, als kapelaan, pastoor en deken, kon Bergs zich vanaf 2013 geheel bezighouden met dat wat hij het liefst deed: er zijn voor de parochianen die aan hem waren toevertrouwd. Ook toen hij na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in 2017 geheel stopte met het parochiale bestuurswerk bleef hij volop actief in het pastorale werk in de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever.

Afgelopen maandag werd pastor Bergs tijdens de heilige mis inde kathedrale kerk onwel. Na reanimatie is hij terstond naar het Erasmus ziekenhuis gebracht. Die middag nog heeft pastoor Wim Bakker hem, vanwege de ernst van de situatie, hem het sacrament van de ziekenzalving toegediend.

De eerste dagen is hij kunstmatig slapende gehouden. Pogingen om hem bij bewustzijn te brengen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Uiteindelijk bleek dat de hersenen te zwaar waren beschadigd.

Hoewel bedroefd om zijn overlijden, zijn we dankbaar voor wat pastor Bergs voor mensen heeft betekend, voor de wijze waarop hij zijn roeping als priester gestalte heeft gegeven.

Uiteraard zullen wij ook in de vieringen van komend weekend stilstaan bij het overlijden van pastoor Bergs.

Afscheid

Op donderdag 23 mei 2019 is er in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam, gelegenheid tot gebed en afscheid nemen vanaf de eucharistieviering die begint om 9.30 uur. Om 19.30 uur worden de vespers gebeden in de kerk.

Vrijdag 24 mei 2019 is de plechtige uitvaartmis om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt omstreeks 13.30 uur op de R.K. Begraafplaats H. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam. Na de begrafenis is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Vieringen op vrijdag 24 mei 2019 komen te vervallen

Vanwege de uitvaart van pastor Chris Bergs op vrijdag 24 mei, komen de vieringen om 9.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand en om 12.30 uur in de Mariakapel van de Verrijzeniskerk  te vervallen.

Het Parochiesecretariaat (Wilgenplaslaan) is op 24 mei beperkt bereikbaar.