Parochie wacht nog op standpunt van bisdom over hervatten vieringen

Er is op dit moment nog geen besluit genomen over het wel of niet
doorgaan van publieke vieringen na 1 juni. Van overheidswege is
aangekondigd dat samenkomsten tot 100 mensen na 1 juli weer mogelijk
zijn, mits een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het
parochiebestuur wacht nog op een standpunt vanuit het bisdom. Zodra dat
bekend is, zal ook het parochiebestuur van de H. Bernadette haar besluit
nemen en communiceren.

Besloten is al wel dat de vieringen via het internet door zullen lopen tot
tenminste 1 juli op de manier waarop u dat inmiddels van ons gewend bent.

We horen van verschillende kanten dat deze vieringen worden
gewaardeerd, en ook het aantal kijkers neemt toe.

Ook zaterdag gaat mgr. Van den Hende weer voor in een eucharistieviering
om 19.00 uur in de Liduinakerk in Rotterdam. De viering is te zien via de
website van onze parochie: www.bernadetterotterdam.nl. In deze viering is
aandacht voor het jaargetijde van onze eerwaarde pastoor Chris Bergs.
Niet alleen te zien als rechtstreekse uitzending, maar terugkijken kan ook.