Coronavirus: geen vieringen op zaterdagavond, geen kerstnachtviering

De bisschoppen hebben het besluit genomen om alle vieringen na 17.00 uur voorlopig af te gelasten. Dat betekent dat ook de vieringen op zaterdagavond in de Liduinakerk voorlopig worden gestaakt. Dit besluit gaat de bisschoppen zeer aan het hart, maar ze geven aan dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

Het besluit heeft ook betrekking op de vieringen met Kerst. Dat betekent dat er, net als vorig jaar, geen publieke viering op Kerstnacht zal zijn. Dat besluit is nu al genomen omdat de voorbereidingen voor de vieringen binnenkort gaan beginnen of al zijn begonnen.

Voor onze parochie betekent het dat er dus geen publieke viering is in de Kerstnacht. Op Eerste Kerstdag zijn er vieringen in de Liduinakerk en in de vierlocatie in Overschie. Op Tweede Kerstdag is er een viering in de Liduinakerk. Gekeken wordt nog naar andere mogelijkheden, houd daarvoor de website in de gaten.

Vermoedelijk wordt het nodig om voor de viering op Eerste Kerstdag in de Liduinakerk een plaats te reserveren, om te voorkomen dat er te veel mensen de viering willen bijwonen. De vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag zullen ook via de videostream van de parochie te zien zijn.

Eerder waren al extra maatregelen van kracht geworden om vieringen veilig te kunnen laten plaatsvinden.