Vieringen met Kerstmis met maximaal 50 aanwezigen

Nadat de rijksoverheid op zaterdag 18 december nadere maatregelen aankondigde om het coronavirus te bestrijden, hebben de Nederlandse bisschoppen zich inmiddels ook uitgesproken over de maatregelen die binnen de Rooms-Katholieke Kerk zullen worden gehanteerd. Naast de eerder afgekondigde maatregelen hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

Volgens de bisschoppen is de lockdown ingrijpend voor iedereen. Ook zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. “Maar” vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Voor de Bernadette-parochie betekenen de maatregelen dat maximaal vijftig mensen de Kerstvieringen kunnen bijwonen. Daarmee is de viering in de Liduinakerk op Eerste Kerstdag inmiddels vol, voor Tweede Kerstdag zijn er nog plaatsen beschikbaar in de Liduinakerk. Ook op de vierlocatie in Overschie is nog beperkt ruimte. Voor met name kinderen is er op 24 december een viering om 15.30 uur.

Bovendien betekent het dat het ook voor de andere vieringen weer een plaats gereserveerd moet worden via deze website. Alle bestaande maatregelen die al eerder zijn ingesteld blijven bovendien van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.