Liduinafeest met processie in Schiedam

Op zondag 22 mei wordt in Schiedam het feest van Sint Liduina gevierd. Liduina is de patroonheilige van onze kerk in Hillegersberg. Het feest in de geboorteplaats van Liduina vindt jaarlijks plaats, maar vanwege de corona-pandemie was er twee jaar lang geen feest.

Een Eucharistieviering, gebedsdiensten en een vesperdienst maken deel uit van het programma. Hoogtepunt is wel de processie door de straten van Schiedam. In de processie worden relieken van St. Liduina meegevoerd.

Deze keer zal de Liduinaprocessie plaatsvinden in het Jaar van de Sacramenten. De heilige Liduina heeft op haar ziekbed geleefd in verbondenheid met het lijden van Christus. Ze putte veel kracht uit het regelmatig ontvangen van de heilige Communie. Vanuit haar ziekbed heeft Liduina concrete daden van liefde vericht: door haar gebeden, door haar vele bezoekers goede raad te geven en door haar giften aan de armen.

Het programma op 22 mei ziet er als volgt uit:

10. 00 uur: feestelijke Eucharistieviering in de Liduinabasiliek

12.00 uur: openstelling van de basilliek en ontmoeting met koffie en thee in De Wilgenburg

14.00 uur: gebedsdienst in de Liduinabasiliek, aansluitend opstellen van de processie op het Stadserf

14.10 uur: processie met de relieken van St. Liduina door de straten van Schiedam, met om ca. 13.30 uurt gebedsdisnt in de Grote of St. Janskerk en om 15.15 uur een statie in Huis te Poort

16.00 uur: afsluitende Vesperdienst met de broederschap van St. Liduiona in de Liduinabasiliek. Aansluitend ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenborg.

U bent van harte welkom.