Eucharistie en Eerste Heilige Communie in Liduinakerk

15mei2022

Voorgangers: plebaan M. Hagen en diaken E. Doe

Vanaf 15.00 uur