Geen vieringen meer op woensdagmorgen in de Verrijzeniskerk

Helaas hebben we moeten besluiten de vieringen om 9.30 uur in de Verrijzeniskerk te stoppen. Vanaf 1 juli is dat het geval.

 

 

Een alternatief voor deze vieringen zijn de vieringen in de Borgsate en Wilgenborgh. De viering in Borgsate worden nu reeds bezocht door ongeveer 8 parochianen

die niet in Borgsate wonen, maar wel regelmatig present zijn. Deze vieringen zijn op dinsdagmorgen om 10.15 uur – eenmaal in de veertiendagen. De volgende viering in

in Borgsate is op 19 juli om 10.15 uur.

 

In de Wilgenborgh hebben we iedere maand 2 gasten. Deze viering is iedere 2de donderdag van de maand om 10.00 uur, de eerstvolgende op donderdag 14 juli.

 

U bent van harte welkom.