Opbrengst en verdeling van de Grote Slag collecte 2016

In het weekend van 6 en 7 februari 2016 vond de collecte “ De Grote Slag” plaats in de parochies van Rotterdam en omgeving. De Grote Slag is een begrip. Het is een collecte in de parochies om geld op te halen voor lokale projecten die ondersteuning verdienen. Ook dit jaar is er veel geld opgehaald, bijna vierduizend euro. Hiervoor zijn de Rotterdamse pastores alle gulle gevers zeer erkentelijk.

Ook dit jaar kregen we veel aanvragen binnen, gelukkig. Want dat betekent dat er mensen in de wijken bezig zijn zich in te zetten voor de Rotterdamse samenleving. In het bijgevoegde overzicht worden de projecten genoemd met het geld dat ze mochten ontvangen. De Rotterdamse pastores hopen dat ook volgend jaar weer op u gerekend kan worden, niet alleen om geld te geven maar vooral om projecten aan te dragen die hoop brengen voor de stad, want dat maakt het verschil.

De Rotterdamse pastores Wilbert Bekedam, Gerda Martens en Ton Halin

 

 

Extra projectaanvragen 2016

1. Ontmoetingsdag voor kwetsbare mensen met HIV € 500,-

2. Nieuw taallesmateriaal Casa Tiberia € 300,-

3. Ondersteuning interreligieuze ontmoetingen Zuid € 500,-

4. Ontmoeting tienermoeders met ondersteuning van M25 € 500,-

5. Project aan Tafel Open Hof kerk € 500,-

6. Vluchtelingenondersteuning Bavoparochie € 500,-

7. Vluchtelingendiscussie € 425,-

8. Kledingbank Beverwaard € 500,-

Totaal gehonoreerde aanvragen € 3.725,-